Porteføljeanalysen for Klima og polar

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

Norge har et av verdens størst polarforskermiljøer med i 2018 totalt 958 årsverk. Norske polarforskere er attraktive samarbeidspartnere. I polarforskningen er Norge ett av landene med størst publisering om Arktis og kun USA og Canada har flere publiseringer.

Slik vi ser det er en av hovedgrunnene til dette sterke nasjonale satsinger, målrettede budsjettformål og forskningsinstitusjoner som produserer verdensledende forskning. EU er en viktig arena og Forskningsrådets budsjettformål har fungert godt som en plattform for å søke EU midler. Det har vært en økning i norsk deltakelse i EU-finansierte prosjekter de senere år som viser at det har blitt bygget opp høy kompetanse i de norske klima- og polarforskningsmiljøene. Denne analysen viser at i perioden 2014-2020 har norske polarforskere doblet budsjettet fra EU, fra 25 mill. til 50 mill. kroner. Deltakelse i EU-prosjekter innen klima og polar gir tilgang til internasjonal kunnskap og kompetanse av høy kvalitet.

Videre i 2020 er norske forskere med i seks av de syv arktiske prosjektene finansiert gjennom Belmont Forum hvor hvert prosjekt må ha minimum deltakelse fra tre land.

NordForsk Arctic Programme, under Nordisk ministerråd, er i ferd med å avslutte de fire store prosjektene under Nordic Centres of Excellence. Både Belmont Forum og NordForsk er arenaer hvor det kreves internasjonalt samarbeide om prosjektene og bør tas med i vurdering i hvilken grad man ønsker å utnytte disse arenaene enda mer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 15.27 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.