Investeringsplanen for Klima og polar

Utlysningsplan

År

Tematikk

Budsjett

2022

Hovedtema: Omstilling og tilpasning (klimaforsk)

90 mill. kroner

2022

Hovedtema: Grønn omstilling av økonomien (klimaforsk)

30 mill. kroner

2022

Hovedtema: Marin utlysning (polarprog)

48 mill. kroner

2022

Tverrgående utlysning: Arealendringer og -konflikter (klimaforsk 25 mill, polarprog 10 mill)

35 mill. kroner

2022

Tverrgående utlysning (klimaforsk) marint

30 mill. kroner

2022

Stimuleringsmidler for næringsrettede prosjektkonsepter for grønn omstilling (klimaforsk)

2,5 mill. kroner

2022

Internasjonalt: Relevante EU Partnerskap (klimaforsk)

17 mill. kroner

2022

Internasjonalt: Havforskningstiåret (polarprog)

6 mill. kroner

2022

Internasjonalt: EU partnerskap og EU Polarnet (polarprog)

3,5 mill. kroner

2022

Nasjonale polarnettverk (polarprog)

1 mill. kroner

2022

Formidling og kommunikasjon (klimaforsk 3 mill, polarprog 0,5 mill)

3,5 mill. kroner

2022

Arrangementsstøtte (klimaforsk 0,5 mill, polarprog 0,5 mill)

1 mill. kroner

2022

Gjesteforsker og utenlandsopphold (klimaforsk)

1 mill. kroner

2022

MILUTARENA

3 mill. kroner

2022

AFG, støtte til merutgifter til feltarbeid, Svalbard

4 mill. kroner

2022

SSG, aktiviteter å styrke koordinering, samarbeid og deling av data, Svalbard

3,5 mill. kroner

2023

Hovedtema: Effekter på natur og samfunn (klimaforsk)

100 mill. kroner

2023

Hovedtema: Svalbard (polarprog)

48 mill. kroner

2023

Tverrgående utlysning(er) (Grønn omstilling av økonomien, Klima, miljø og helse, Arealbruk?) (klimaforsk)

50 mill. kroner

2023

Tverrgående: Geopolitikk og havrett (polarprog)

10 mill. kroner

2023

Internasjonalt: Klima, miljø og helse (CEH II) (klimaforsk)

20 mill. kroner

2023

Internasjonalt: Klima og migrasjon (klimaforsk)

11 mill. kroner

2023

Internasjonalt: Utlysning i Water4All (klimaforsk)

10 mill. kroner

2023

Internasjonalt: Relevante EU Partnerskap (klimaforsk)

17 mill. kroner

2023

Internasjonalt: Svalbard (SIOS)

6,5 mill. kroner

2023

Internasjonalt: EU Partnerskap: Biodiversity, Sustainable Blue Economy (polarprog)

3 mill. kroner

2023

Nasjonale polarnettverk (polarprog)

1 mill. kroner

2023

Formidling og kommunikasjon (klimaforsk og polarprog)

3,5 mill. kroner

2023

MILUTARENA

3 mill. kroner

2023

Arrangementsstøtte (klimaforsk og polarprog)

1 mill. kroner

2023

Gjesteforsker og utenlandsopphold (klimaforsk)

1 mill. kroner

2023

AFG, støtte til merutgifter til feltarbeid, Svalbard

4 mill. kroner

2023

SSG, aktiviteter å styrke koordinering, samarbeid og deling av data, Svalbard

3,5 mill. kroner

2024

Hovedtema: klimasystem og klimaendringer (klima og polarprog)

100 + 48 mill. kroner

2024

Tverrgående utlysning (Grønn omstilling av økonomien?) (klimaforsk)

21 mill. kroner

2024

Tverrgående: bærekraftig næringsutvikling (polarprog)

10 mill. kroner

2024

Internasjonalt: Relevante EU Partnerskap (Biodiversa, Sustainable Blue Economy, Water4all, Driving Urban Transitions) (klimaforsk)

17 mill. kroner

2024

Fleksibel pott internasjonale utlysninger (klimaforsk)

10 mill. kroner

2024

Internasjonalt samarbeid (polarprog)

6 mill. kroner

2024

Formidling og kommunikasjon (klimaforsk og polarprog)

3,5 mill. kroner

2024

MILUTARENA

3 mill. kroner

2024

Arrangementsstøtte (klimaforsk og polarprog)

1 mill. kroner

2024

Gjesteforsker og utenlandsopphold (klimaforsk)

1 mill. kroner

2024

Nasjonale polarnettverk (polarprog)

1 mill. kroner

2024

AFG, støtte til merutgifter til feltarbeid, Svalbard

4 mill. kroner

2024

SSG, aktiviteter å styrke koordinering, samarbeid og deling av data, Svalbard

3,5 mill. kroner

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 20.39 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.