Investeringsplanen for Klima og polar

Utlysningsplan

 

År Tematikk Budsjett
2021 Hovedtema: Klimasystem 178 mill. kroner
2021 Tverrgående: Arealendringer og konflikter 31 mill. kroner
2021 Tverrgående: Bærekraftige matsystemer 10 mill. kroner
2021 Tverrgående: Sirkulær økonomi 10 mill. kroner
2021 Internasjonalt: Klimasystem, CHINOR 20 mill. kroner
2021 Internasjonalt: Fleksibel pott KLIMAFORSK 5 mill. kroner
2021 Internasjonalt: Fleksibel pott POLARPROG 4 mill. kroner
2021 Formidling og kommunikasjon 3 mill. kroner
2021 Arrangementsstøtte 0,5 mill. kroner
2021 MILUTARENA 3 mill. kroner
2021 AFG, støtte til merutgifter til feltarbeid, Svalbard 3 mill. kroner
2021 SSG, aktiviteter å styrke koordinering, samarbeid og deling av data 3,5 mill. kroner
2022 Hovedtema: Omstilling 89 mill. kroner
2022 Hovedtema: Havforskningstiåret 47 mill. kroner
2022 Tverrgående utlysning: Relevante temaer er arealendringer og konflikter, matsystem, sirkulær økonomi 22,5 mill. kroner
2022 Tverrgående utlysning: Teknologiutvikling 10 mill. kroner
2022 Internasjonalt: Klima og helse 15 mill. kroner
2022 Internasjonalt: Fleksibel pott 7,5 mill. kroner
2022 Internasjonalt: Havforskningstiåret 6 mill. kroner
2022 Internasjonalt. Mulige EU partnerskap, EU Polarnet 4 mill. kroner
2022 Formidling og kommunikasjon 3 mill. kroner
2022 Arrangementsstøtte 0,5 mill. kroner
2022 MILUTARENA 3 mill. kroner
2022 AFG, støtte til merutgifter til feltarbeid, Svalbard 3 mill. kroner
2022 SSG, aktiviteter å styrke koordinering, samarbeid og deling av data 3,5 mill. kroner
2023 Hovedtema: Effekter på natur og samfunn 82 mill. kroner
2023 Hovedtema: Svalbard 48 mill. kroner
2023 Tverrgående: Relevante temaer er havforskningstiåret, sirkulær økonomi, bærekraftige matsystemer, bærekraftige byer 21 mill. kroner
2023 Tverrgående: Polar 10 mill. kroner
2023 Internasjonalt: Klima og migrasjon 10 mill. kroner
2023 Internasjonalt: Mulige EU-Partnerskap er Water4All, Biodiversity, Sustainable Cities, Food Systems, Blue Economy 17 mill. kroner
2023 Internasjonalt: Svalbard (SIOS) 7 mill. kroner
2023 Internasjonalt: Mulige EU Partnerskap: Biodiversity, Blue Economy 3 mill
2023 Formidling og kommunikasjon 3 mill. kroner
2023 MILUTARENA 3 mill. kroner
2023 Arrangementsstøtte 0,5 mill. kroner
2023 AFG, støtte til merutgifter til feltarbeid, Svalbard 3 mill. kroner
2023 SSG, aktiviteter å styrke koordinering, samarbeid og deling av data 3,5 mill. kroner