Utdanning og kompetanse

Medlemmar

Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, Bergen, styreleder
Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet, Danmark
Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune, Bærum
Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Torberg Falch, NTNU, Trondheim
Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo
Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannia
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory, Bærum
Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet, Oslo
Peter Wesenberg, sjølvstendig næringsdrivande, Oslo

Vil du vite meir om porteføljen Utdanning og kompetanse?

Kontakt

Kari Tonhild Aune

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 12.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.