Utdanning og kompetanse

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til utdanning, kompetanse og livslang læring: fra barnehage til høyere utdanning og læring i arbeidslivet.

Styret kan gi strategiske råd som bidrar til å utvikle eksisterende og nye satsinger for å møte samfunnsutfordringene på utdannings- og kompetanseområdet.

Medlemmer

Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, Bergen, styreleder
Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet, Danmark
Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune, Bærum
Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Torberg Falch, NTNU, Trondheim
Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo
Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannia
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory, Bærum
Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet, Oslo
Peter Wesenberg, NOKAS AS, Tønsberg