Petroleum

Porteføljestyret skal favne hele verdiskapingskjeden fra strategisk grunnleggende forskning til demonstrasjon av ferdigutviklet teknologi.

Styret vil ha god forståelse av prosessen "fra forskning til forretning" slik at prosjektporteføljen bidrar til ny kompetanse og teknologi som støtter myndighetenes målsetting om stor og langsiktig verdiskaping fra sektoren og en mest mulig bærekraftig utvikling av virksomheten på norsk sokkel.

Medlemmer

Per Gerhard Grini, Equinor, Trondheim, styreleder
Ingela Dahlløf, Göteborg Universitet, Sverige
Martin Foss, IFE, Skjedsmo
Alfred Hanssen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Arne Holhjem, Oljedirektoratet, Stavanger
Hege Kverneland, National Oilwell Varco, Kristiansand
Runar Rugtvedt, Norsk Industri - Olje og gass, Oslo
Charlotte Skourup, ABB, Oslo
Eirik Sønneland, Validé, Stavanger
Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleumstilsynet, Stavanger
Malin Torsæter, SINTEF, Trondheim