Livsvitenskap

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering i FRIPRO innenfor livsvitenskap og for å bistå med faglig rådgivning.

Medlemmene skal ha høy faglig kompetanse som til sammen dekker komiteens faglige ansvarsfelt på best mulig måte.

Medlemmer

Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Sverige, styreleder
Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA, Tromsø
Inge Jonassen, Universitetet i Bergen, Bergen
Gun Peggy Strømstad Knudsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
Emilie Lasson, Genetic Analysis AS, Oslo
Lill Mårtensson-Bopp, Göteborgs Universitet, Sverige
Niels Jørgen Olesen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Anne Simonsen, Universitetet i Oslo, Oslo
Vidar Steen, Universitetet i Bergen, Bergen
Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU, Ås
Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige