Landbasert mat, miljø og bioressurser

Medlemmar

Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø, styreleder
Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, Oslo
Aasmund Bunkholt, TreFokus AS, Oslo
Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
Audun Korsæth, NIBIO, Viken
Marit Kjeldby, Miljødirektoratet, Oslo
Stig A. Larssæther, NTNU, Trondheim
Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund, Oslo
Camilla Sandström, Umeå universitet, Sverige
Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Drammen
Eirik Selmer-Olsen, TINE, Oslo

Vil du vite meir om porteføljen Landbasert mat, miljø og bioressurser?

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

    Mat og bioøkonomi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 20.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.