Landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer og for økt kunnskap om sentrale miljøutfordringer.

Innsatsen skal lede frem til kunnskapsbaserte råd og løsninger for grønn omstilling av samfunn og næringsliv, og utvikle bioøkonomien i Norge og globalt.

Medlemmer

Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø, styreleder
Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, Oslo
Aasmund Bunkholt, TreFokus AS, Oslo
Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
Pål Johan From, NMBU, Ås
Marit Kjeldby, Miljødirektoratet, Oslo
Stig A. Larssæther, NTNU, Trondheim
Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund, Oslo
Camilla Sandström, Umeå universitet, Sverige
Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Drammen
Eirik Selmer-Olsen, TINE, Oslo