Industri og tjenestenæringer

Porteføljestyret skal fremme industriers og tjenestenæringers evne og vilje til innovasjon ved å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer. Porteføljestyret skal jobbe for godt samspill mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet og offentlig sektor.

Styret skal bidra til økt verdiskaping både gjennom oppbygging av nytt, kunnskapsbasert næringsliv og fornyelse og omstilling av etablert næringsliv. Porteføljestyret skal virke i samspill med øvrige næringsrettede styrer.

Medlemmer

Eirik Næss Ulseth, PubGene, Oslo, styreleder
Ingrid Teigland Akay, Hadean Ventures, Oslo
Silje Helene Aschehoug, SINTEF, Raufoss
Erlend Bullvåg, Nord Universitet, Bodø
Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Eirik Gjelsvik, Backegruppen, Bærum
Ivar Horneland Kristensen, Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
Kristin Misund, Borregaard, Sarpsborg
Lillian Olsen, Halogen, Oslo
Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco, Raufoss
Elisabeth Drange Tønnessen, Kristiansand dyrepark, Kristiansand