Humaniora og samfunnsvitenskap

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering i FRIPRO innenfor humaniora- og samfunnsvitenskap og for å bistå med faglig rådgivning.

Med sin høye kompetanse dekker medlemmene komiteens faglige ansvarsfelt på best mulig måte.

Medlemmer

Camilla Serck-Hanssen, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, styreleder
Hans Dam Christensen, Københavns Universitet, Danmark
Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø
Kristian Berg Harpviken, Institutt for fredsforskning – PRIO, Oslo
Terje Lohndal, NTNU, Trondheim
Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, Bergen
Eva-Maria Svensson, Göteborg Universitet, Sverige
Tina Søreide, Norges handelshøyskole, Bergen
Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Jarle Trondal, Universitetet i Agder, Kristiansand