Helse

Medlemmar

Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø, styreleder
Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
Tine Curtis, Aalborg kommune, Danmark
Anita Das, SINTEF, Trondheim
Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand
Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline, Oslo
Pia Kürstein Kjellberg, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark
Jon Magnussen, NTNU, Trondheim
Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Helse Sør-Øst, Tønsberg
Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo, Oslo
James B. Lorens, BerGenBio og Universitetet i Bergen, Bergen

Vil du vite meir om porteføljen Helse?

Kontakt

Alexandra Bjørk-Skaflestad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.