Helse

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon på helseområdet, knyttet til hele kjeden fra helsefremmende tiltak, forebygging til behandling og rehabilitering.

Styret kan gi strategiske råd som bidrar til å utvikle helseprogrammene og til å utvikle eksisterende og nye satsinger for å møte samfunnsutfordringene på helseområdet. Porteføljestyret har også ansvar for Forskningssentre for klinisk behandling (FKB).

Medlemmer

Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø, styreleder
Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
Tine Curtis, Aalborg kommune, Danmark
Anita Das, SINTEF, Trondheim
Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand
Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline, Oslo
Pia Kürstein Kjellberg, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Danmark
Jon Magnussen, NTNU, Trondheim
Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Helse Sør-Øst, Tønsberg
Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo, Oslo
James B. Lorens, BerGenBio og Universitetet i Bergen, Bergen