Hav

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske havbaserte næringer som havbruk, fiskeri og maritim næring og bidra til at nye næringsmuligheter skapes. Innsatsen skal lede til blå vekst gjennom grønn omstilling.

Videre skal styret utløse forskning om økosystemer og ressurser for å bidra til god havforvaltning og godt havmiljø for produksjon av sunn og trygg sjømat. Porteføljestyret har ansvaret for målrettede satsinger som dekker hele kjeden fra strategisk grunnleggende forskning til innovasjon.

Medlemmer

Trond Williksen, selvstendig næringsdrivende, Bærum, styreleder
Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø
Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet, Bergen
Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo
Ada Martine Jakobsen, North Sea Container Line, Haugesund
Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes
Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
Ingrid Schølberg, NTNU, Trondheim
Bente Torstensen, Nofima, Bergen
Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum