Hav

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske havbaserte næringer som havbruk, fiskeri og maritim næring og bidra til at nye næringsmuligheter skapes. Innsatsen skal lede til blå vekst gjennom grønn omstilling.

Videre skal styret utløse forskning om økosystemer og ressurser for å bidra til god havforvaltning og godt havmiljø for produksjon av sunn og trygg sjømat. Porteføljestyret har ansvaret for målrettede satsinger som dekker hele kjeden fra strategisk grunnleggende forskning til innovasjon.

Medlemmer

Trond Williksen, selvstendig næringsdrivende, Bærum, styreleder
Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes
Bente Torstensen, Nofima, Bergen
Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum
Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet, Bergen
Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
Ingrid Schølberg, NTNU, Trondheim
Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo
Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
Pia Meling, Massterly AS, Lysaker
Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø