Hav

Medlemmer

Kjell Bjordal, Norsk Landbrukskjemi, Molde, styreleder
Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes
Bente Torstensen, Nofima, Bergen
Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum
Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet, Bergen
Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
Ingrid Schølberg, NTNU, Trondheim
Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo
Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
Pia Meling, Massterly AS, Lysaker
Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø

Vil du vite meir om porteføljen Hav?