Global utvikling

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til globale endringer, og utenriks-, utviklings- og sikkerhetspolitikk.

Styret kan gi strategiske råd som bidrar til å utvikle satsinger for å møte kunnskapsbehov omkring globale utfordringer, Norges rolle i en globalisert verden og forhold i andre land som påvirker nasjonale rammebetingelser.

Medlemmer

Kim Traavik, Ambassadør (p), Oslo, styreleder
Rainer-Elk Anders, University of Bath, Storbritannia
Nynke van den Broek, Liverpool School of Tropical Medicine, Storbritannia
Christopher Cramer, Institute for Development Studies, SOAS, Storbritannia
Fanny Duckert, Universitetet i Oslo, Oslo
Elise Must, Hydro, Oslo
Isabelle Schierenbeck, Göteborgs Universitet, Sverige
Peter G. Smith, London School of Hygiene and Tropical medicine, Storbritannia
Camilla Tenne Nørup Sørsensen, Forsvarsakademiet, Danmark
Annelies Zoomers, Universitetet i Utrecht, Nederland