Energi, transport og lavutslipp

Porteføljestyret har ansvaret for de utfordringsdrevne budsjettformålene som favner fra strategisk grunnleggende forskning til innovasjon innenfor energi, lavutslipp og transport.

Satsingene har som hovedmål å utvikle teknologi og løsninger rettet mot klima- og transportutfordringene. Samtidig skal de bidra til å realisere de store mulighetene for verdiskapning disse utfordringene skaper i nasjonale og ikke minst i internasjonale markeder.

Medlemmer

Hans Erik Vatne, Hydro, Oslo, styreleder
Ole Andreas Hagen, Postnord, Oslo
Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim
Johan Hustad, NTNU, Trondheim
Kristin Linnerud, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Nils Røkke, SINTEF, Trondheim
Erik Sauar, Cenate AS, Askim
Anne Vera Skrivarhaug, NVE, Oslo
Elisabeth Maråk Støle, NORCE, Bergen
Henriette Undrum, Equinor, Trondheim
Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet, Trondheim