Demokrati, styring og fornyelse

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon på områder som demokrati og offentlighet, styring og forvaltning, økonomi, samfunnssikkerhet og beredskap.

Styret skal ha sektorovergripende ansvar for fornyelse av offentlig sektor, investeringsansvar for relaterte programmer og bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger rettet mot offentlig sektor.

Medlemmer

Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
Moa Bjørnson, Træna kommune, Træna
Dag Arne Christensen, NORCE, Bergen
Matz Dahlberg, Uppsala universitet, Sverige
Eva Falleth, NMBU, Ås
Gunnar O. Hæreid, Fylkesmannen i Vestland, Leikanger
Olav Lysne, Simula Metropolitan, Bærum
Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
Mark Rhinard, Stockholms universitet, Sverige
Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen, Bergen
Anne Cathrin Østebø, Validé, Stavanger