Midler for økt EU-deltakelse (STIM-EU)

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen er resultatbasert – du kan altså ikke søke om støtte.

STIM-EU gjelder både for institutter som har statlig grunnfinansiering og andre forskningsinstitutter. Institusjoner listet under overskriftene Forskningsinstitutter og Andre godkjente forskningsorganisasjoner på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner kan få STIM-EU-midler.

Kunnskapsdepartementet bevilget 273 millioner kroner til STIM-EU i 2019.
Ordningen skal stimulere til:

  • økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram
  • at flere institutter påtar seg koordinatoransvar i prosjekter
  • styrket samarbeid mellom institutter, næringslivet og offentlig sektor

Her finner du retningslinjene for STIM-EU (pdf).

Tildeling av midler

For de instituttene som får grunnfinansiering kommer disse midlene som et tillegg. Andre forskningsinstitutter får STIM-EU-midlene gjennom et eget tildelingsbrev.

Vi fordeler midlene i november–desember hvert år på bakgrunn av den siste oppdateringen av EUs kontraktsdatabase.

Instituttene skal bruke STIM-EU-midlene til å støtte opp om det strategiske utviklingsarbeidet sitt etter de samme retningslinjene som for den statlige grunnfinansiering av forskningsinstitutter.

Instituttene må rapportere om hvordan STIM-EU midlene brukes og vil få beskjed om hvordan rapporteringen skal foregå på tildelingsbrevet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.