Midler for økt EU-deltakelse (RES-EU)

Forskningsinstitutter som deltar EU-prosjekter, får ikke full dekning for kostnadene sine fra EU. RES-EU er en rettighetsbasert ordning som i noen grad kompenserer for dette.

EUs finansieringspolicy baserer seg på at forskningsorganisasjoner har vesentlig høyere grunnfinansieringen enn det norske institutter har. For å sikre at norske institutter likevel har råd til å delta i EU-prosjekter, har norske myndigheter innført en ordning for EU-resultatbasert grunnbevilgning for forskningsinstitutter – RES-EU. Ordningen kompenserer for noe av gapet mellom EUs finansiering og faktiske kostnader.

Ordningen er rettighetsbasert – du kan altså ikke søke om støtte.

Tildelt støtte fra RES-EU skalerer med instituttenes suksessrate i EU og tildeles etterskuddsvis i tre årlige rater. Midlene betraktes som del av grunnbevilgningen og skal derfor anvendes i samsvar med Retningslinjer for statlige grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.