Midler for økt EU-deltakelse (RETUR-EU)

Forskningsinstitutter som deltar EU-prosjekter, får ikke full dekning for kostnadene sine fra EU. RETUR-EU er en resultatbasert grunnbevilgning for forskningsinstitutter som i noen grad kompenserer for dette.

EUs finansieringspolicy baserer seg på at forskningsorganisasjoner har vesentlig høyere grunnfinansieringen enn det norske institutter har. For å sikre at norske institutter likevel har råd til å delta i EU-prosjekter, har norske myndigheter innført en ordning for EU-resultatbasert grunnbevilgning for forskningsinstitutter – RETUR-EU. Ordningen kompenserer for noe av gapet mellom EUs finansiering og faktiske kostnader.

Tildelt støtte fra RETUR-EU skalerer med instituttenes suksessrate i EU og tildeles etterskuddsvis i tre årlige rater. Midlene skal anvendes i samsvar med Retningslinjer for statlige grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern.

For prosjekter etablert i 2022:

  • RETUR-EU-ordningens utbetalinger videreføres i 2022 på samme nivå som for prosjekter etablert i 2021. En endring fra tidligere praksis er at utbetalingene nå vil skje i tre like rater, i starten av hvert av årene 2023, 2024 og 2025
  • RETUR-EU-ordningen vil i 2022 gjelde samme gruppe av institusjoner som i 2021*

For prosjekter som etableres i 2023 og senere:

  • Forskningsrådet er i dialog med Kunnskapsdepartementet om hvordan vi skal videreføre gode og stabile rammer for institutter som søker EU-midler.

*) I 2021 gjaldt RETUR-EU-ordningen for institusjoner på Forskningsrådets oversikt over godkjente forskningsorganisasjoner som er rubrisert som "Forskningsinstitutter som omfattes av retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern" og "Andre godkjente forskningsorganisasjoner".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.