Innmelding av timesatser fra instituttsektoren

I alle FoU-prosjekter med bidrag fra Forskningsrådet skal instituttene budsjettere med timesatser som de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift. Dette skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år.

Innmeldte timesatser skal brukes i alle FoU-prosjekter med bidrag fra Forskningsrådet uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et såkalt faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. Timesatsene skal også brukes i prosjekter finansiert gjennom grunnbevilgning fra Forskningsrådet.

De forskningsinstituttene som skal melde inn timesatser til Forskningsrådet får tildelt en egen gjestebruker. Denne brukeren får tilgang til et nettleserbasert skjema der timesatsene skal meldes inn. Brukernavn og passord for gjestebrukeren er sendt til Forskningsrådets kontaktperson hos instituttene.

Det er laget en detaljert Brukerveiledning for nettbasert timesatsskjema (pdf) for utfylling av skjema. Retningslinjer og veiledning for innmelding av timesatser 2021 (pdf) beskriver Forskningsrådets krav til hva som skal inngå i rapporteringen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 01.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.