Innmelding av timesatser fra instituttsektoren

Forskningsinstitutter og andre godkjente forskningsorganisasjoner kan melde inn timesatser som de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift.

Institutter som er omfattet av Retningslinjer for statlig grunnfinansiering må melde inn timesatser. Timesatsene skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år, og skal benyttes i FoU-prosjekter med bidrag fra Forskningsrådet, uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et såkalt faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. Timesatsene skal også brukes i prosjekter finansiert gjennom grunnbevilgning fra Forskningsrådet.

Andre godkjente forskningsorganisasjoner kan velge om de vil melde inn timesatser, forutsatt at de oppfyller kravene definert i retningslinjene for dette.

Organisasjoner som ikke melder inn timesatser skal beregne timesatsen basert på rundsumssatser for forskertid i UH-sektoren.

Slik melder dere inn timesatser til Forskningsrådet

De forskningsinstituttene som skal melde inn timesatser til Forskningsrådet får tildelt en egen gjestebruker. Denne brukeren får tilgang til et nettbasert skjema der timesatsene skal meldes inn. Brukernavn og passord for gjestebrukeren er sendt til Forskningsrådets kontaktperson hos instituttene.

Benytt rundsumssats dersom dere ikke melder inn timesatser

FoU-organisasjoner som ikke ønsker å melde inn timesatser eller ikke oppfyller kravene, skal benytte en rundsumssats for personalkostander i bidragsfinansierte forskningsrådsprosjekter. Rundsumssatsen for personalkostander er bestemt av Kunnskapsdepartementet, og er den samme som benyttes i UH-sektoren.

Veiledning for innmelding av timesatser

Det er laget en detaljert Brukerveiledning for nettbasert timesatsskjema (pdf) for utfylling av skjema. Retningslinjer og veiledning for innmelding av timesatser 2022 (pdf) beskriver Forskningsrådets krav til hva som skal inngå i rapporteringen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 20.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.