Forskningsrådets ledelse

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør 

Tove Karin Stølen
Områdedirektør

Anne Kjersti Fahlvik
Områdedirektør

Jesper Simonsen
Områdedirektør

Fridtjof Fossum Unander
Områdedirektør

Kristin Danielsen
Områdedirektør

Cathrine Torp
Områdedirektør

Randi Søgnen
Stabsdirektør