Forskningsrådets ledelse

Forskningsrådet er organisert i syv virksomhetsområder. Her er en oversikt over ledelsen for de ulike områdene.

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør 

Anders Hanneborg
Områdedirektør Vitenskap og forskningssystemet 

Anne Kjersti Fahlvik
Områdedirektør Næringsliv og teknologi

Jesper Simonsen
Områdedirektør Samfunn og helse

Fridtjof Fossum Unander
Områdedirektør Ressursnæringer og miljø

Kristin Danielsen
Områdedirektør Internasjonalisering

Tove Karin Stølen
Områdedirektør Organisasjon og digitalisering

Cathrine Torp
Områdedirektør Kommunikasjon