Forskningsrådets ledelse

Mari Sundli Tveit
Administrerende direktør 

Tove Karin Stølen
Områdedirektør

Anne Kjersti Fahlvik
Områdedirektør

Jesper Simonsen
Områdedirektør

Fridtjof Fossum Unander
Områdedirektør

Kristin Danielsen
Områdedirektør

Cathrine Torp
Områdedirektør

Randi Søgnen
Stabsdirektør