Koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP)

Spesialrådgiver

Bente Bakos

Internasjonalisering

Telefon:

+4795870676

Fremragende forskning - pilar 1

Åpen forskerarena

Per Magnus Kommandantvold

Det europeiske forskningsrådet - ERC

Marie Sklodowska-Curie Actions

Åpen forskerarena

Berit Sundby Avset

Det europeiske forskningsrådet - ERC

Marie Sklodowska-Curie Actions

Åpen forskerarena

Cecilie Anita Mathiesen

Fremtidsteknologier (FET)

Digitalisering og IKT

Pål Sigurd Malm

Fremtidsteknologier (FET)

Forskningsinfrastruktur

Odd Ivar Eriksen

Forskningsinfrastruktur

Fremragende forskning

Christine Daae Olseng

Forskningsinfrastruktur

Konkurransedyktig næringsliv - pilar 2

Digitalisering og IKT

Kim Davis

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (LEIT-ICT)

Digitalisering og IKT

Pål Sigurd Malm

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (LEIT-ICT)

Industri og tjenestenæringer

Lenka Hannevold

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Industri og tjenestenæringer

Karin Totland

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Bioøkonomi

Øystein Rønning

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Norsk romsenter

Marianne Vinje Tantillo

Romforskning

Norsk Romsenter

Terje Wahl

Romforskning

Innovasjon Norge

Martha Grønning

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Innovasjon Norge

Benedicte Sognefest

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Innovasjon Norge

Mathias Aguirre Havgar

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Innovasjon Norge

Geir Ove Hansen

Risikokapital

Innovasjon Norge

Siri Røsberg

Risikokapital

Samfunnsutfordringer - pilar 3

Bioøkonomi

Gudrun Langthaler

Mat, hav og bioøkonomi

Bioøkonomi

Øystein Rønning

Mat, hav og bioøkonomi

Bioøkonomi

Kristin Dawes

Mat, hav og bioøkonomi

Hav og polar

Lars Hagbarth Andresen

Mat, hav og bioøkonomi

Energi

Marianne Haavardsholm Aandahl

Energi

Internasjonalt

Tor Ivar Eikaas

Energi

Transport og maritim

Verena Hachmann

Transport

Klima og miljø

Ingunn Borlaug Lid

Klima, miljø og ressurser

Klima og miljø

Janicke Anne Giæver

Klima, miljø og ressurser

Velferd og utdanning

Zhannah Saidenova

Samfunn – Europa i endring

Velferd og utdanning

Kristin Eikeland Johansen

Samfunn – Europa i endring

Fornyelse i offentlig sektor

Berit Berg Tjørhom

Sikkerhet

Velferd og utdanning

Kristin Eikeland Johansen

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

Internasjonalisering

Aleksandra Witczak Haugstad

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

Internasjonalisering

Oda Bjelland Mathiassen

Euratom

Fornyelse i offentlig sektor

Idun Lyngstad

Offentlig sektor

Internasjonalisering

Anja Wiesbrock

Juridisk og økonomisk

Åpen forskerarena

Per Magnus Kommandantvold

The European Institute for Innovation and Technology (EIT)

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Waqar Ahmed

Helse

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Ivonne Herrera

Sikkerhet

Helseforskning og helseinnovasjon

Margarethe Biong

Helse

Helseforskning og helseinnovasjon

Sofia Anderholm Strand

Helse

Internasjonalisering

Inga Elizabeth Bruskeland

Juridisk og økonomisk