Norges forskningsråds Brusselkontor

Forskningsrådets kontor i Brussel bistår norske forsknings- og innovasjonsaktører med kontakter og nettverksbygging i EU-systemet, og skal bidra til å ivareta norske interesser i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Kontoret har også et organisert samarbeid med Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennom Kunnskapskontoret.

Forskningsrådets kontor ledes av Tor Ivar Eikaas og er bemannet med en hospitant, i tillegg til lokalt ansatte. Kontoret er samlokalisert med sveitsisk, tysk og polsk kontor sentralt i byen og rett ved Europaparlamentet. Det inngår også i et nettverk av Liaison Offices (IGLO) mellom land som har tilsvarende kontorer i Brussel.

Trenger du hjelp til å komme i kontakt med EUs institusjoner, arrangere møter eller skal jobbe i en begrenset periode i Brussel, er du velkommen til å ta kontakt.

Forskningsrådets National Contact Points (NCP-er) samarbeider med de ansatte ved Brusselkontoret og kan hjelpe deg videre på spesifikke temaområder.

Hospitantordning

Forskningsrådet har en hospitantordning ved Brusselkontoret for universiteter, høyskoler og institutter. Den utlyses for ca et halvt år av gangen. Ordningen har som mål å gi forskere og administrativt personell fra norske institusjoner mulighet til å se sitt arbeidsområde i et europeisk perspektiv, og bringe ny kunnskap med hjem. Hospitantene må ha erfaring fra arbeid med EUs rammeprogram for forskning og innovasjon eller tilsvarende erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid.

Kunnskapskontoret

Forskningsrådet har hatt kontor i Brussel i ti år. I 2016 inngikk Forskningsrådet et samarbeid med Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til norske aktører innen områdene utdanning, forskning og innovasjon. Kunnskapskontoret (NORCORE på engelsk) skal

  • bidra til økt norsk deltakelse i EUs programmer for forskning, innovasjon og utdanning
  • bidra til bedre samspill mellom norske aktører
  • fremme og profilere norsk forskning, innovasjon og utdanning
  • virke som bro mellom det norske forsknings-, utdannings- og innovasjonssystemet og aktører i Brussel
  • være lyttepost og rådgiver for norske aktører
  • støtte opp under norsk påvirkning og posisjonering

Research Council of Norway Brussels Office

Rue du Trône 98, 1050 Brussels
Tlf.: +32 25 49 09 96
Mobil: +47 926 04 524

Slik finner du oss:

Tog

Fem minutters gange fra jernbanestasjonen Bruxelles Luxembourg.

T-bane

Nærmeste stasjon er Trône, linje 2 Simonis – Delacroix, fem minutter ned Rue du Trône.

Buss

Nærmeste holdeplass er Place du Luxembourg.

Bil (parkering)

Fordi kontoret ligger i Brussel sentrum anbefales ikke bil, men kontoret har noen parkeringsplasser til gjester. For å reservere plass, ring +32 2 549 09 80.

Taxi

Ca 30 minutter fra flyplassen; koster omtrent 35 euro.