Ansatte i Forskningsrådet

Viser alle treff for valgte bokstav

N

Kjell Emil Naas

Spesialrådgiver

 • Hav og polar

Marianne Helstad Nalum

Seniorrådgiver

 • Statistikk og evaluering

Anila Nauni

Seniorrådgiver

 • Fornyelse i offentlig sektor

Alf Nelson

Seniorrådgiver

 • Stab/Områdedirektør - ORGDIGIT

Marianne Nereng

Seniorkonsulent

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Mari Kristine Nes

Spesialrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Siren Marcussen Neset

Spesialrådgiver

 • Mobilisering og regional utvikling

Margrete Nesheim

Seniorkonsulent

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Andreas Quamme Nielsen

Seniorrådgiver

 • Petroleum

Bjørn Gjellan Nielsen

Spesialrådgiver

 • Mobilisering og regional utvikling

Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

Spesialrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Idar Torstein Nilsen

Seniorrådgiver

 • IKT

Hanne Marie Nilsson

Seniorkonsulent

 • Petroleum

Inger Nordgard

Spesialrådgiver

 • Internasjonalisering

Ingrid Nordli

Spesialrådgiver

 • IKT

Eva Cathrine Vatovec Nordmo

Seniorkonsulent

 • Forskningsinfrastruktur

Eirik Normann

Spesialrådgiver

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Ruth Norseng

Seniorrådgiver

 • HR og dokumentasjon

Marianne Nyheim

Seniorkonsulent

 • HR og dokumentasjon

Anne H. Nystrøm

Seniorkonsulent

 • Administrerende direktørs stab D-STAB

Ingvild Nørstebø

Seniorkonsulent

 • Petroleum

Svein Olav Nås

Spesialrådgiver

 • Statistikk og evaluering