Ansatte i Forskningsrådet

Viser alle treff for valgte bokstav

J

Birgit Jacobsen

Seniorrådgiver

 • Internasjonalisering

Kjell Jacobsen

Spesialrådgiver

 • Økonomi

Ulrike Jaekel

Seniorrådgiver

 • Forskningsinfrastruktur

Linda Jarrett

Seniorrådgiver

 • Klima og miljø

Sharjeel Javaid

Rådgiver

 • IKT

Ida Ulleberg Jensen

Seniorkonsulent

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Liv Jorunn Jenssen

Spesialrådgiver

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Norun Jetlund

Seniorrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Adele Flakke Johannessen

Rådgiver

 • Teknologirådet

Kristin Eikeland Johansen

Seniorrådgiver

 • Velferd og utdanning

Lise Johansen

Seniorrådgiver

 • Transport og maritim

Marcus Ø. Johansen

Lærling

 • HR og dokumentasjon

Marianne Johansen

Rådgiver

 • Hav og polar

Tor Einar Johnsen

Seniorrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Kjersti Johnsrud

Seniorkonsulent

 • HR og dokumentasjon

Mette Brest Jonassen

Seniorrådgiver

 • Transport og maritim