Policy for åpen forskning

Forskningsrådet vil være en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig, og så lukket som nødvendig. Nå utvikler vi en policy for åpen forskning med vekt på åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning.

Forskningsrådet har flere retningslinjer og aktiviteter for ulike deler av åpen forskning. Nå har vi satt i gang en prosess for å lage en helhetlig policy for vårt arbeid med åpen forskning.

Bred dialog om utfordringer

I policyen vil vi avklare hvilke mål vi skal arbeide for å oppnå innenfor åpen forskning. Vi skal også avklare Forskningsrådets rolle og foreslå tiltak som kan stimulere til mer åpen forskning i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Vi har hatt en innspillsrunde og arrangerer nå én til med frist 27. september. I denne runden ønsker vi spesielt innspill på forslag til tiltak i policyen.

Innspillene fra første innspillsrunde, som hadde frist i februar, finner du i sin helhet her: