Vi utvikler en policy for åpen forskning med vekt på åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning.

Forskningsrådet jobber for at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. I utlysninger fra 2020 skal artikler fra prosjekter med finansiering fra oss gjøres umiddelbart tilgjengelige.

Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Prosjekter med finansiering fra oss skal vurdere om det skal lages en datahåndteringsplan.