Tre forskere om sirkulære løsninger for samfunnet

Bærekraftig omstilling i samfunnet beror på bærekraftig produksjon og forbruk - blant annet gjennom mer gjenbruk. Tre forskere med finansiering fra Forskningsrådet forteller hvordan.

Regjeringen vil satse mye mer på gjenbruk og inviterte til stormøte om sirkulær økonomi i februar. Norges nasjonale strategi for sirkulær økonomi ble lagt frem for snart to år siden, 16. juni 2021. Regjeringen har varslet en handlingsplan for sirkulær økonomi med konkrete og målrettede tiltak, som vil komme i tillegg til EUs handlingsplan fra våren 2020.

Vi står ikke på bar bakke når det gjelder kunnskap.

Før jul inviterte Forskningsrådet med seg tre forskere til Klima- og miljødepartementet (KLD) for å fortelle om rollen sirkulærøkonomi har når det kommer til å nå nasjonale klima- og miljømål. KLD prioriterer kunnskap om sirkulær økonomi, ressurs- og energieffektivitet og lavutslippsløsninger for å redusere klima- og miljøfotavtrykket, i sin kunnskapsstrategi for 2021-2024.

Vi deler gjerne de tre, korte presentasjonene med deg.

Elénore Maitre-Ekern, postdoktor ved Institutt for privatrett på Universitetet i Oslo, forteller om hvordan Norge kan tilrettelegge for sirkulære tjenester på en bedre måte. Elénore deltar også i prosjektet "Shifting to sustainable circular value chains for handling plastics"finansiert av Forskningsrådet.

Ulrikke Wethal, postdoktor ved senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo, snakker om hvordan vi kan få bukt med den norske bruk og kast-mentaliteten - eller bruk og kast-systemet, som hun kaller det. Ulrikke deltar i forskningsprosjektet "MEATigation - Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation", finansiert av Forskningsrådet. Hun deltar også ved Include, et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME), der hun leder tre prosjekter; ‘Lokale initiativer for bærekraftig forbruk", ‘Forbruk og hverdagsliv under og etter lockdown: Covid-19, sosiale praksiser og bærekraft’ og "Berekraft og forbruk i norske hushald".

Yngvill Ofstad, bærekraftsansvarlig hos Bergans Fritid AS, drøfter i sitt innlegg om det er mulig å drive butikk innenfor rammene av sirkulærøkonomi. Yngvill deltar i prosjektet REDUCE - rethinking everyday plastics.

Forskningsrådet har også laget en podcast om sirkulærøkonomi (33 min.) der vi dykker vi ned i sirkulær-økonomi og livsløpsanalyser (LCA). Hva er det, og hvordan kan det bidra til å motvirke klima- og naturkrisa? Med oss i studio har vi Cecilia Askham, seniorforsker ved Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) og Lars Brede Johansen, fungerende fagsjef ved Handelens Miljøfond (HMF).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 06:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.