Seks millioner til forskning på samisk aktivisme

Ny forskning skal gi svar på hvordan samisk aktivisme påvirker de ulike partienes politikk for grønn omstilling.

Samiske aktivister demonstrerte mot vindmølleparken på Fosen i Oslo 4. mars i år. Nå skal ny forskning gi svar på hvordan samiske perspektiver og behov ivaretas i de ulike partienes politikkutforming. FOTO: SHUTTERSTOCK

By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) ved Oslomet får nær seks millioner kroner fra Norges forskningsråd for å gjennomføre et prosjekt som ser på hvordan samisk aktivisme påvirker de ulike partienes politikk for grønn omstilling.

— Norge har et særlig ansvar for å sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. For sikre at vi håndterer samfunnsutfordringer som berører samiske interesserer på en god måte, trenger vi forskningsbasert kunnskap om hvordan samiske rettigheter, perspektiver og behov ivaretas i det politiske systemet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

I prosjektet skal forskere undersøke hvordan samisk aktivisme påvirker majoritetsbaserte politiske partier i Norge og Sverige, og spesielt konsekvensene for partienes politikk for grønn omstilling.

Til sammen 12 søknader kom inn til utlysningen, som hadde frist i februar. Forskningsrådets porteføljestyre for Samisk har innvilget søknaden ved NIBR på grunnlag av internasjonale fageksperters vurdering av den vitenskapelige kvaliteten i søknadene.

Prosjektet skal ledes av Mikkel Berg-Nordli, som er forsker ved By- og Regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Han nås på telefon 67 23 56 79.

Prosjekttittel: Indigenous representation in majority-based parties and “the green shift”: Structures, strategies, and policy effects.

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2023, 23:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.