Gi innspill til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Nå foreligger et forslag til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid for norsk kunnskapssektor. I dag åpner en nasjonal innspillsrunde, som skal sikre at retningslinjene blir mest mulig treffsikre.

Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet et forslag til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.  
 
– Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid er avgjørende for å løse de store utfordringene vi står overfor. Disse retningslinjene skal ivareta både behovet for samarbeid og sikre at samarbeid ikke går ut over sikkerhet eller nasjonale interesser, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.  
 
– Målet er å styrke og øke internasjonalt samarbeid, samtidig som vi ivaretar akademiske verdier, forskningsetiske standarder, og nasjonale interesser som kan utfordres av blant annet utenlandsk etterretning og uønsket kunnskapsoverføring, sier Sveinung Skule, direktør i HK-dir.

Invitasjon til hele kunnskapssektoren 

Forslaget til retningslinjer har blitt utviklet i dialog med et bredt sett av representanter for kunnskapssektoren og myndigheter i inn- og utland. 
 
– Det er viktig at universitets- og høgskolesektoren, instituttene, næringslivet og myndigheter gir innspill på disse forslagene til retningslinjer. Vi er helt avhengig av at alle deler av kunnskapssektoren bidrar så vi kan justere og videreutvikle retningslinjene så de treffer så godt som overhodet mulig, sier Sundli Tveit. 
 
Målet er at retningslinjene i størst mulig grad skal være nyttige og anvendbare for ulike deler av en sammensatt kunnskapssektor. 

  • Meld deg på webinaret - Internasjonalt samarbeid og digital sikkerhet: hvordan løse utfordringer i praksis? (16. mars kl. 10.00 - 11.00)

Relevant for hele virksomheten

Retningslinjene skal lanseres som en nettressurs i juni 2023. Målet har vært å utvikle et praktisk redskap for institusjoner og fagmiljøer, og retningslinjene er utformet som en verktøykasse. 
 
Retningslinjene retter seg i hovedsak mot to ulike brukergrupper: institusjonsledelse og fagmiljøer, men tematikkene er relevante for ulike deler av kunnskapsinstitusjonene: institusjonsledelse og instituttledere, forskningsadministrative tjenester, IT- og informasjonssikkerhetstjenester, HR-avdelinger, internasjonalt kontor og fagmiljøer.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. desember 2023, 00:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.