Forskningsrådets formidlingspris 2023 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi vil gjerne ha kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 30. juni.

Ung mann med kort skjegg som smiler til kamera. Mørk bakgrunn
Alexander Sandtorv fikk Forskningsrådets formidlingspris i 2022. Foto: Emil W Breistein

Åpenhet og god kommunikasjon fra forskningens side er viktig for forskningens anseelse og tillit i befolkningen. Da er gode formidlere viktig. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2023.  

Send inn forslag 

Nå vil Forskningsrådet finne fram til de beste kandidatene til årets formidlingspris. Prisen skal gå til en forsker som har utmerket seg med levende og nyskapende kommunikasjon av høy kvalitet fra eget fagfelt. Alle typer formidling i alle typer medium, og både langvarig innsats og enkeltstående tiltak, kan premieres. Formidlingen skal være publikumsrettet.  

I 2022 vant kjemiker Alexander Sandtorv prisen 

Prisen er på 500.000 kroner. Meld inn kandidaten din i dette skjemaet innen 30. juni 2023. 

Juryen for formidlingsprisen består av:  

  • Anine Kierulf (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo) 
  • Alexandra Beverfjord (sjefredaktør, Dagbladet)  
  • Asle Haukaas (kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet)  
  • Christian Lund (spesialrådgvier, Forskningsrådet) 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.