Nytt i søknadsbehandlingen

Endringene i årets søknadsbehandling av forskerprosjekt skal blant annet gi høyere kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger og bedre informasjon til deg som søker.

Den største utlysningen for forskningsorganisasjoner i år har søknadsfrist 2. februar.

I år kommer det flere endringer i søknadsbehandlingen. Endringene skal blant annet gi:

  • bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger
  • en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
  • bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen

Starten på et større arbeid

Endringene gjøres blant annet etter tilbakemelding fra søkerne om at de ønsker bedre svar på søknaden og større muligheter til å sette seg inn i hvordan søknaden er vurdert.

— Dette er starten på et arbeid som vil gi store endringer fremover. Utviklingen vil skje gradvis, med utgangspunkt i et godt kunnskapsgrunnlag, og i dialog med forskningsmiljøene. Det er viktig at søkerne skal ha forutsigbare rammer, og at alle endringer vi gjør står seg godt over tid, uttalte administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i nyhetssaken vår i november.

Utviklingsforslag fra søkerne som forutsetter større omlegginger av prosessen eller teknisk utvikling, vil vi altså vurdere fram mot senere utlysninger. Det gjelder for eksempel forslag om stående paneler som søker selv kan velge blant, og ulike former for å begrense antall søknader som gis full behandling, som totrinns søknadsprosess.

Ett temavalg, men vurdering for to

Endringer i selve behandlingsprosessen vil du som søker se lite til før du får tilbakemelding på søknaden i september. Den tydeligste endringen på søketidspunktet er at du bare kan gjøre ett temavalg i søknadsskjemaet. Denne endringen Iegger til rette for at panelet kan lese temateksten som søknaden er rettet mot, noe som ikke var mulig når hver søknad kunne være rettet mot flere tematekster. 

Hvis du søker et annet tema enn Banebrytende forskning (FRIPRO) og panelet gir søknaden karakter 6 eller 7 på alle de fire vurderingskriteriene, vil den også konkurrere om midlene til Banebrytende forskning.

Hard konkurranse – spesielt innenfor FRIPRO

Konkurransen innenfor FRIPRO er svært hard, med langt flere støtteverdige søknader enn vi har midler til å innvilge. Selv blant de toppvurderte søknadene er det kun en liten andel som vil bli innvilget.

Vi setter derfor et karakterkrav for å bli vurdert for finansiering fra FRIPRO. Kun søknader som får karakter 6 eller 7 fra panelene på alle vurderingskriteriene, er kvalifisert. I 2022 estimerer vi at om lag én av seks av disse vil få finansiering.

Slik endrer vi søknadsbehandlingen

Se Behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt for detaljert informasjon om de ulike punktene. Du kan vente svar på årets søknad i begynnelsen av september.

Nedenfor finner du de viktigste endringene for i år:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.