Nye muligheter for norske forskere

Forskningsrådet har nå blitt medlem av Human Frontier Science Program. Dette betyr at norske forskere kan konkurrere om midler til banebrytende prosjekter innenfor livsvitenskap på en ny arena

Human Frontier Science Program (HFSP) er et finansieringsprogram som skal fremme og finansiere grunnleggende og innovativ livsvitenskapelig forskning over hele verden. Prosjektene skal gjennomføres gjennom internasjonalt samarbeid, ha høy risiko og være tverrfaglige. Norske forskere kan søke fra og med 2023 

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit og Secretary-General i Human Frontier Science Program Pavel Kabat

- Jeg er veldig glad for at norske forskere nå har mulighet til å delta i denne globale konkurransen om forskningmidler, sier administrerende direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit. I Norge har vi har flere forskere og forskningsmiljøer som er helt i verdenstoppen, og jeg både håper og tror at vi på denne måten legger til rette for at flere av deres prosjekter kan bli finasiert.

Ideene i fokus

I prosjektene som støttes av HFSP er det selve ideen bak prosjektet som vurderes. Dermed gir prosjektene gode muligheter for at også unge forskere kan hevde seg i konkurransen.

- Det er svært viktig at også yngre forskere kan være med å konkurrere om disse midlene sier Sundli Tveit. Skal vi løse de store utfordringene som samfunnet står ovenfor, må de yngre forskerne gis mulighet til å utvikle egne prosjekter.

Vært med tidligere

Norge har tidligere vært med i programmet, og norske forskere har gjort det godt. Til sammen har 11 forskere siden 1990 mottatt HFSP Research Grant. Blant disse er det forskere fra andre land som nå gjennomfører forskningen sin i Norge, mens to norske forskere gjennomfører forskningen i andre land. I tillegg har fire norske forskere fått støtte til å jobbe i utlandet, mens fire unge forskere har fått støtte mens de jobber ved norske institusjoner.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. november 2022, 16.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.