Ny utlysning for bærekraftstiltak i praksis

Forskningsrådet er en av drivkreftene bak en internasjonal utlysning for forskningsbaserte tiltak og verktøy som kan bidra til at verden når bærekraftsmålene.

Fire barn triller på en stor globus
Foto: Shutterstock.com / Robert Kneschke

Forskning og innovasjon er avgjørende for å lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Men ny kunnskap er ikke nok i seg selv, den må også tas i bruk til å utvikle konkrete produkter, tjenester, prosesser og politiske vedtak som gjør verden grønnere, smartere og mer bærekraftig.  

Derfor har Forskningsrådet, sammen med ti andre forskningsråd i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika, gått sammen om en utlysning på omtrent 8 millioner euro under Global Research Council (GRC). Pengene skal gå til innovative tilnærminger til å utvikle, tilpasse, designe eller forbedre verktøy som kan bidra til at bærekraftsmålene nås. Prosjektene skal være basert på forskning som pågår eller ble ferdigstilt i 2017 eller senere. 

– I Forskningsrådet er vi svært opptatt av at forskning skal tas i bruk for å løse de store samfunnsutfordringene. Vi er derfor stolte av å være med på dette viktige internasjonale samarbeidet om å bruke forskningsbasert kunnskap til å bidra til at verden skal nå bærekraftsmålene, sier områdedirektør Kristin Danielsen i Forskningsrådet.   

Ønsker bred mobilisering 

Forskningsrådet bidrar med 20 millioner kroner til utlysningen. Disse midlene skal deles ut til prosjekter som har norske forskningsorganisasjoner som prosjekteiere. Prosjektene må være organisert som konsortier med partnere fra minst tre og maksimalt seks ulike land som er med i utlysningen. Selve utlysningen skjer i to trinn: Første trinn er å levere en prosjektskisse med frist 25. august. Konsortiene som oppfyller kravene i utlysningen inviteres til å sende inn en full søknad med frist 20. januar 2023.  

Det sør-afrikanske forskningsrådet National Research Foundation (NRF) skal være sekretariat for utlysningen og gjennomfører søknadsbehandlingen. Det nederlandske forskningsrådet NWO arrangerer 28. juni et webinar og nettverksmøte for interesserte aktører.  

– Utlysningen oppfordrer til ulike typer innovative tilnærminger til hvordan vi kan bruke ny kunnskap for å nå bærekraftsmålene. Nå trenger vi en bred mobilisering for å få gode norske søkere til denne pilotutlysningen, understreker Kristin Danielsen.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.