Norge best i Norden i første utlysningsrunde av Horisont Europa

Nesten en av tre søknader med norsk deltakelse har fått gjennomslag i de aller første utlysningene i EUs Horisont Europa. Samtidig har norske aktører mottatt hele 3,26 prosent av de utlyste midlene så langt og det plasserer dermed Norge på topp i Norden når resultatene fra første runde med utlysninger er talt opp.

Stor Euro-figur med stjerner rundt i grøntområde
Med gjennomslag på nesten en av tre søknader med norsk deltakelse i de første utlysningene i Horisont Europa, ligger Norge godt an til å nå ambisjonen og kapre 2,8 prosent av de utlyste milliardene.

Både kvaliteten på søknadene med norsk deltakelse, og andelen av de utlyste midlene som har gått til Norge, er høy. Hele 27 prosent av søknadene der Norge deltar er innstilte for finansiering. Dette er en langt høyere andel enn snittet for alle søknadene som er kommet inn. Det betyr at den norske suksessraten er bortimot dobbelt av hva som er gjennomsnittet når europeiske forskere konkurrerer om EU-pengene.  
 
Ambisjonen for Norge er å kapre 2,8 prosent av milliardene som lyses ut i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. Nå viser altså de første utlysningene at vi ligger godt an med en returandel på hele 3,26 prosent. Det er imidlertid verdt å merke seg at det ennå er veldig tidlig i Horisont Europa-perioden og få av de totale midlene er ennå lyst ut. Det betyr at tallene for hvordan Norge gjør det fort kan endre seg.  

- Jeg vil gratulere alle de gode og viktige prosjektene som nå får støtte! Dette er en virkelig knallstart for Norge i det nye rammeprogrammet, og viser at norske forskere er i verdenstoppen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit. 

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, er enig med Maris betraktninger og legger til: 

- Det ligger stor innsats bak disse strålende resultatene. Utlysningene i Horisont Europa har truffet godt på norske behov og styrker. For næringslivets del ser vi en rekke utlysninger med markedsnære aktiviteter som legger til rette for kommersialisering og innovasjon. Disse resultatene er en bekreftelse på at norske søkere har løsninger som kommer oss som innbyggere, hele Europa og verden, til gode.  

Nøkkeltall etter første utlysningsrunde i Horisont Europa:  

  • Returandel: Den norske returandelen er på 3,26 prosent. Returandelen viser hvor stor andel av de utlyste midlene som har gått til norske aktører. 
  • Retur i kroner: Totalt 181,2 mill. euro, eller nesten 1,8 mrd. kroner, er tildelt norske prosjektdeltakere.  
  • Samlet budsjett for prosjekter med norske deltakere: Deltakelsen gir norske aktører tilgang på forskning og innovasjon på 1,7 mrd. euro (om lag 17 mrd. kroner).  
  • Prosjekter: Antall innstilte prosjekter med norsk deltakelse er 189. Dermed er Norge representert i hele 14,8 prosent av de innstilte prosjektene. 
  • Søknader: Antall søknader med norsk deltakelse så langt er 694. Den norske representasjonen i søknadene er på 8,1 prosent 
  • 319 ulike norske organisasjoner har deltatt i gyldige søknader. 
  • Sektorfordeling: Av midlene til Norge har 63 prosent gått til forskningsinstitusjoner, og 19 prosent til næringslivet 
  • Suksessrate: Søknader med norsk deltakelse holder høy kvalitet. Den norske suksessraten endte på 27,2 prosent, hele 12,3 prosentpoeng over snittet for alle søknadene. Suksessraten viser hvor stor andel av søknadene som har blitt innstilte for finansiering. 
  • 12 prosent av de innstilte samarbeidsprosjektene med norsk deltakelse har også norsk koordinator. 
  • Antall prosjekter: Aller flest innstilte prosjekter med norsk deltakelse er det i cluster 5 Climate, Energy and Mobility (47) og cluster 6 Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment (43). 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.