Har du lyst til å delta i et av 70 nye internasjonale forskernettverk?

Norske forskere og bedrifter kan nå søke om å bli med i 70 nye COST-nettverk som starter opp i løpet av 2022. Forskningsrådets erfaring er at deltakerne i disse nettverkene øker sjansene for å lykkes i Horisont Europa.

Fire EU-flagg
Deltakelse i et COST-nettverk kan være en god inngang til internasjonalt samarbeid og utvidet nettverk, og det kan være med på å øke sjansene for å nå opp i Horisont Europa.

Nettverkene i regi av European Cooperation in Science and Technology (COST) skal bane vei for ny viten innen utvalgte områder. Nettverkene dannes rundt konkrete problemstillinger ("actions") som COST har godkjent etter en årlig søknadsfrist. 

COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor alle fagområder. Du vil kunne søke om å opprette et nettverk eller finne et nettverk å delta i, uansett hvilken disiplin du jobber innenfor. 

Øker sjansene for å nå opp i Horisont Europa 

COST finansierer aktiviteter i nettverket. Deltagerne bringer inn sin egen forskning som må være finansiert fra andre kilder. Det gis støtte til møter i nettverket, gjerne med tilknyttede seminarer eller konferanser, samt sommerskoler og korte forskningsopphold. 

Flere norske deltakere Forskningsrådet har vært i kontakt med mener det er avgjørende å være med i et COST-nettverk for å bli med i gode konsortier bak søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

- Hvert COST-nettverk sender i gjennomsnitt tre søknader til Horisont 2020/Horisont Europa og i gjennomsnitt får hver tredje søknad med utgangspunkt i COST-nettverk tilslag, sier seniorrådgiver Trude Dypvik i Forskningsrådet.

- Særlig forskere tidlig i karrieren kan ha nytte av å delta i COST-nettverk. Det er en god inngang til internasjonalt samarbeid og en mulighet for å utvikle et personlig faglig nettverk som kan åpne mange dører, sier Dypvik videre.

Ta kontakt dersom du vil delta

Du finner oversikt over de nye nettverkene på COSTs nettsted. Ta kontakt med oss i Forskningsrådet så snart som mulig og før 20. juni for å bli med. Send en epost til: tdy@forskningsradet.no.

Forskningsrådet vil be de som er interessert i delta om å sende en kort søknad etter en nærmere angitt mal sammen med sin CV. Dette gjelder også de som har vært "secondary proposers" i søknadsprosessen.

Vi oppfordrer til at det dannes nasjonale nettverk knyttet til COST-nettverkene slik at informasjon om arbeidet kan nå ut til flest mulig. Dette vil også gi norske forskere som som ikke er med i "management comitte" muligheten til å bli med i arbeidsgrupper eller delta i andre av nettverkets aktiviteter. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.