God uttelling til Norge i EU-utlysning om samfunnsoppdrag

I sommer ble det kjent at flere norskledede forskning- og innovasjonsprosjekter er tildelt EU-midler for å bidra til løsninger på europeiske klima- og miljøutfordringer. Horisont Europa-tildelingene, som er på et par hundre millioner kroner, skaper både arbeidsplasser og kunnskap som kommer hele landet og Europa til gode.

Illustrasjonsbilde som viser EU-flagg

Midlene kommer fra Horisont Europas første såkalte missions-utlysning. Missions, eller samfunnsoppdrag på norsk, er et virkemiddel EU har tatt i bruk for å løse store samfunnsutfordringer innen blant annet klima og hav. Forskerne må samarbeide tett med aktører som skal ta nye løsninger i bruk. De gode norske resultatene er en fjær i hatten for aktørene som har vunnet frem i sterk internasjonal konkurranse.

– Norge og Europa skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. Samfunnsutfordringer innen blant annet klima, energi og helse står i kø. For å lykkes trenger vi mer enn noen gang forskning og innovasjon. Jeg er derfor utrolig stolt over alle de dyktige norske aktørene som har vunnet frem i EU med sine bidrag til løsninger på noen av vår tids største samfunnsutfordringer, sier Forskningsrådets avdelingsdirektør for internasjonalt samarbeid, Rune Vistad.

Missions-prosjekter i hele landet

Forskningsrådet er kjent med at Norge er med i rundt 20 missions-prosjekter, hvorav seks som prosjektkoordinator. Kunnskapen som vil skaffes til veie i prosjektene der Norge deltar, vil komme hele landet til gode gjennom økt klimakunnskap både innen privat og offentlig sektor. Endelige resultater om hvordan Norge har gjort det i denne første missions-utlysningen fra EU, blir klar først senere i høst.

Til alle dere som sitter på gjerdet og vurderer å søke kommende missions-utlysninger innen Horisont Europa, har forskningssjef Odd Are Svendsen i Sintef Digital et klart budskap.

– Vi kan på det sterkeste anbefale alle å undersøke mulighetene i Horisont Europa. Når utfordringene er havstigning, tørke, temperaturendringer og ekstremvær sier det seg selv at utfordringene krever at vi jobber tverrfaglig og bredt.

Tverrfaglig tilnærming til klimakampen

EU-prosjektet RESIST, som Sintef koordinerer, skal identifisere og iverksette over 100 tiltak for å gjøre Europa mer motstandsdyktig. Det gjør man ikke alene, derfor er vi glade for at vi kan lede dette enorme prosjektet som involverer 56 partnere over hele Europa, sier en stolt forskningssjef, Odd Are Svendsen. Størrelsen på dette mission-prosjektet betyr at vi kan sette et solid fotavtrykk i klimakampen og vi er motiverte til å lykkes med dette.

Les mer om RESIST-prosjektet: EU gir rekordsum til norsk-ledet Sintef-forskning på tilpasning til klimaendringer – NRK Nordland

Ett av de andre prosjektene som skal koordineres fra Norge er OLAMUR. Her skal forskerne finne gode flerbruksområder for havvindparker som for eksempel dyrking av blåskjell og tare. Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet.

Les mer om OLAMUR-prosjektet: HI skal leie stort EU-prosjekt om å dyrke blåskjel og tare i havvindparkar | Havforskningsinstituttet

Nysgjerrig på kommende EU-utlysninger innen de store samfunnsoppdragene?

Ta kontakt med våre nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa eller meld deg på ett av våre mange kurs om mulighetene innen EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.