Forskningsrådets formidlingspris 2022 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi søker etter kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 8. juli.

Tilliten til forskning i Norge er gjennomgående høy. Åpenhet og god kommunikasjon fra forskningens side er viktig for opprettholdelse av forskningens anseelse i befolkningen. Samtidig kan dette styrke den nødvendige sunne og kritiske holdningen samfunnet alltid skal ha til forskning. Da er gode formidlere viktig. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2022. 

Send inn forslag

Nå vil Forskningsrådet finne fram til de beste kandidatene til årets formidlingspris. Prisen skal gå til en forsker som har utmerket seg med levende og nyskapende kommunikasjon av høy kvalitet fra eget fagfelt. Alle typer formidling i alle typer medium, og både langvarig innsats og enkeltstående tiltak, kan premieres. Formidlingen skal være publikumsrettet. 

I 2021 vant immunolog Anne Spurkland prisen. 

Prisen er på 500.000 kroner. Meld inn kandidaten din i dette skjemaet innen 8. juli 2022.

Kvinnelig forsker i hvit labfrakk står i en  trapp
Professor Anne Spurkland fikk Forskningsrådets formidlingspris i 2021. Foto: Anna Chan / UiO

Juryen for formidlingsprisen består av: 

  • Anine Kierulf (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo) 
  • Alexandra Beverfjord (sjefredaktør, Dagbladet) 
  • Asle Haukaas (kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet) 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.