57 millioner kroner til 7 nye prosjekter innen petroleum

Regjeringen investerer 57 millioner i nye petroleumsprosjekter gjennom Forskningsrådet. Prosjektene skal bidra til økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkning.

Bilde av olje- og energiminister Terje Aasland
Olje- og energiminister Terje Aasland Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

− Norge er verdensledende innen petroleumsteknologi, og en stor leverandør av olje- og gass til Europa. Disse prosjektene vil kunne være med å kutte utslipp fra norsk petroleumsnæring, bidra til omstilling og styrke næringens konkurranseevne i framtiden. De viser hva petroleumsforskningen bidrar til og hvor viktig den er for Norge som energinasjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland

Kostnadseffektiv innsamling av regelmessige seismisk data

PGS Geophysical AS skal samarbeide med SINTEF for å utvikle ny teknologi for overvåkning av petroleumsfelt. Teknologien skal brukes til å forstå reservoarene bedre og til å optimalisere driften. Teknologien kan blant annet være viktig for plassering av eventuelle nye brønner og gi kunnskap om hvilken deler av reservoaret som dreneres. Den nye teknologien skal være kostnadsbesparende og kunne føre til lavere utslipp. Teknologien er mest relevant for overvåkning av petroleumsfelter, men kan også anvendes for CO2- og hydrogenlagring.

Plugging og avstengning av brønner (P&A)

I løpet av de neste 40 årene må norsk olje- og gassindustri stenge mer enn 2000 brønner. Normal nedstenging krever at det må legges inn en plugg gjennom et tverrsnitt av brønnen. Hensikten er å hindre at forurenset vann eller hydrokarboner lekker ut. Det er anslått et årlig utslipp på 260 000 tonn CO2 i tilknytting til nedstenging av norske olje- og gassbrønner. Innovation Energy AS har utviklet en P&A-prosess som kan gjennomføres uten bruk av rigg, og dermed redusere utslippene betraktelig.

Her er en oversikt over prosjektene. De har fått støtte gjennom søknadstypene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.

Bedrift

Tittel

 Beløp (tusen kroner)

Kommune

Fylke

NICOUSTIC AS

Non-intrusive separator level monitoring

 

8 559 000

Trondheim

Trøndelag

PGS Geophysical AS

Cost-efficient, Low-Emission, Acquisition of time-lapse seismic for the Petroleum and New energy sectors (CLEAN)

 

11 912 000

Oslo

Oslo

KONGSBERG MARITIME AS AVD CARPUS KONGSBERG

Digital life cycle management of interoperable safety systems

 

8 200 000

Kongsberg

Viken

PRE STACK SOLUTIONS-GEO AS

Pre-stack implementation of the AI-based seismic inversion algorithm with artificial constraints

 

2 000 000

Oslo

Oslo

MHWIRTH AS

RCD demonstration for riserless drilling

 

13 685 000

Kristiansand

Agder

INNOVATION ENERGY AS

Demonstration of a downhole electrolytic cell to reduce the environmental footprint during Plugging & Abandonment of oil & gas wells.

 

12 195 000

Trondheim

Trøndelag

EUROPEAN MUD COMPANY AS

Datafangst ved felttest av miljøvennlig fiberholdige produkter i bore/kompletterings væsker for redusert utslipp og økt produksjon.

 

1 050 000

Stavanger

Rogaland

 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.