446 søknader om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Vi mottok 446 søknader til utlysningene av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt som hadde frist 9. februar. Dette er prosjekter som søkes av forskningsorganisasjonene, i samarbeid med aktører i privat eller offentlig sektor.

Teamet som betjener vakttelefonen i Forskningsrådet, satt klar fra kl. 8 og svarte på spørsmål fra søkere fram til fristen utløp kl. 13 onsdag 9. februar. Søknadsbehandlingen starter straks fristen er utløpt og vil pågå fram til juni. Foto: Sahand Ammari/Forskningsrådet

Forskningsrådet utlyste i alt litt over 1,4 milliarder kroner til fristen 9. februar. De 446 søknadene som kom inn er på totalt 5,8 milliarder kroner, fordelt på fire utlysninger:

I disse prosjektsøknadene finner vi problemstillinger knyttet til store utfordringer i samfunnet vårt, og tematikken spenner bredt fra helse, utdanning, bærekraftig landbruk til sirkulær økonomi og energiomstilling for å nevne noen.

Oversikt over søknadene

Se oversikt over prosjekter, antall søknader per utlysning, søkt beløp per temaområde med mer

Søknadsbehandling

Søknadsbehandlingen har startet, og vil nå pågå frem til bevilgningsmøtene i juni. Søknadene er registrert på de temaene som de ble sendt inn til, og vi jobber med å finne gode og relevante fageksperter til evalueringen.

Ønsker du å vite mer om søknadsbehandlingen? Se behandlingsprosedyre for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.