217 millioner kroner til havbruk og marin forskning

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 21 nye prosjekter innenfor havbruk og marin forskning. Miljø og fiskehelse er viktige temaer.

Mann i oransje kjeledress med håv
Prosjektene vil gi verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Foto: unsplash.com

Se hvem som får støtte lenger ned i saken

Et prosjekt om havbruk ved NMBU skal gjøre lakseavl bedre gjennom ny metodikk for å måle egenskaper man avler på, uten å skade eller ta livet av fisken.

Et annet prosjekt dreier seg om torskens helse. En av grunnene til at torskeoppdrett ikke lyktes tidlig på 2000-tallet, var sykdommen Francisellose. Interessen for torskeoppdrett har igjen tatt seg opp, og i prosjektet skal forskere ved Nofima studere sykdommen og undersøke om det mulig å avle selektivt på fisk som er mer motstandsdyktig.

– Fiskeri og havbruk er blant våre aller viktigste eksportnæringer. Disse prosjektene vil gi oss verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Kunnskap om havet og livet i det er hele grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran.

Bærekraftig fiskeri og havbruk

Miljø er også et viktig tema innenfor havforskning. Et prosjekt i regi av Akvaplan-NIVA i Tromsø skal undersøke hvordan miljøgifter påvirker isbjørn og ulike hvalarter, blant annet om miljøgifter i hvalen gjør større skade på dyret når den utsettes for mulig stress, som hvalturisme.

Et annet prosjekt skal studere om økosystemer i kystområder på Vestlandet endres når man fisker opp leppefisk til avlusning i fiskeoppdrett. Prosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Bergen. Påvirker det andre arter at antallet leppefisk blir redusert? Prosjektet skal også vurdere om og hvordan oter og mink eventuelt endrer spisevaner og dermed påvirker økosystemet der det drives intensivt uttak av leppefisk. Vil de da begynne å jakte på arter som lever på land?

 – Norge er i verdenstoppen innenfor fiskeri og havbruk, og for å være det i fremtiden også trenger vi forskning av høy kvalitet innenfor disse temaene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som vi trenger for å lykkes i fremtiden, og for å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektene ledes av universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i seks fylker.

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE

Les mer om tildelingene til Forskerprosjekt
 

Organisasjon  

Prosjekt  

Innstilt beløp - inntil
(i 1000 kr)
  

Kommune  

Fylke  

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

(DigiFishent): Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon

              7959

Ås

Viken

Havforskningsinstituttet

Ecophysiology of Atlantic salmon: Genetics versus Environment

8000

Bergen

Vestland

Nofima

Improving resistance of farmed Atlantic cod to francisellosis: interplay between host-pathogen interactions, environment, and genetics

             11996

Ås

Viken

Veterinærinstituttet

Microbial endocrinology as an instigator of bacterial fish disease

12000

Ås

Viken

Nord universitet

Novel insights into the epigenetic landscape of puberty onset in Atlantic cod

12000

Bodø

Nordland

Nofima

Regional adipose tissue depots in Atlantic salmon and their importance to fish health

8000

Ås

Viken

Nofima

Genetics of multi-pathogen resistance in Atlantic salmon

11976

Ås

Viken

Nord universitet

Priming as a kelp engineering technology to enhance yield and secure production under environmental challenges

10575

Bodø

Nordland

Universitetet I Tromsø – Norges arktiske universitet

MEltwater release of heavy meTALs from gLacIer to ocean in a Changing Arctic

12000

Tromsø

Troms og Finnmark

Universitetet I Bergen

Whales and polar bear in a petri dish: decoding marine mammal toxicology through in vitro and in silico approaches – Marma-detox

12000

Bergen

Vestland

Universitetet I Oslo

The role of gene flow in the evolution of Antarctic icefishes

11483

Oslo

Oslo

Universitetet I Tromsø – Norges arktiske universitet

Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish

12000

Tromsø

Troms og Finnmark

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Understanding human-induced trophic cascades in coastal ecosystems

12000

Bergen

Vestland

Havforskningsinstituttet

Kelp forests in the Anthropocene: unravelling impacts of warming and marine heatwaves from genes to ecosystems

11141

Bergen

Vestland

Norsk Polarinstitutt

I-CRYME: Impact of CRYosphere Melting on Southern Ocean Ecosystems and biogeochemical cycles

11993

Tromsø

Troms og Finnmark

Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Plastics as a potential vector for spread of antimicrobial resistance and pathogens from wastewater discharge in the marine environment

12000

Trondheim

Trøndelag

Havforskningsinstituttet

Fate and effects of perfluoroalkyl substances and their precursors and alternatives in Norwegian marine environments and seafood species

7999

Bergen

Vestland

Akvaplan-niva

Moving from field studies to ex vivo models for understanding and predicting toxicological responses to multiple stressors in marine mammals

8000

Tromsø

Troms og Finnmark

Havforskningsinstituttet

The impact of climate change on Arctic blue carbon (BlueARC)

               7997

Bergen

Vestland

Havforskningsinstituttet

Plankton size and planktivore competition along the Norwegian coast and fjords: ecological implications of warmer and darker waters

               7998

Bergen

Vestland

Universitetet I Oslo

Using the past (& present) to predict the effects of changing food environment and temperature on Northeast Arctic cod in the Barents Sea.

8000

Oslo

Oslo

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 03:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.