195 millioner kroner til nyskapende teknologiprosjekter

Forskningsrådet investerer i 10 radikalt nyskapende prosjekter som kombinerer IKT, nanoteknologi og bioteknologi.

Tre unge ingeniører ser på en laptop i et produksjonslokale for biler.
Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Foto: ThisisEngineering RAEng/Unsplash

SE HVEM SOM FÅR TILDELING NEDERST I SAKEN

Det er lovende å se norske fagmiljøer med svært høye ambisjoner. Vi som samfunn er i ferd med å gjennomgå en massiv omstilling og vi lykkes ikke uten radikale innovasjoner og teknologi. Det blir spennende å følge prosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Tildelingene skjer til forskningsmiljøer der forskere i flere av prosjektene samarbeider med brukere av forskningen, som bedrifter og offentlige virksomheter  

Stor bredde i prosjektene 

Ett av prosjektene som får finansiering er "AluminumCarbon Battery as NextGenerationBatteryder forskere ved NTNU sammen med næringslivspartnere skal utvikle et nytt konsept for batteriteknologi basert på de tilgjengelige, billige og resirkulerbare materialene aluminium og karbon. Bruk av teknologier som IKT og nanoteknologi vil muliggjøre teknologiutviklingen. Prosjektet vil også bidra til utdanning av kandidater med kompetanse som er sterkt etterspurt i næringslivet.  

Et annet prosjekt som finansieres er "Violence-inducingBehaviourPrevention in Social-Cyber Space ofLocalCommunities" ved Stiftelsen Vestlandsforskning. Prosjektet skal utvikle nye metoder basert på kunstig intelligens for å oppdage voldsfremkallende sosial atferd fra deltakere i digitale nettverk. Metodene kan gjøre myndigheter bedre i stand til å iverksette strategier og kampanjer for å motvirke atferd som kan føre til hat og vold.  

I prosjektet "Wireless Neuroprobe-On-A-Chip" skal Universitetet i Oslo utvikle et trådløst mikroelektrooptisk system for opptak og stimulering av hjerneaktivitet hos mus. Prosjektet vil kunne åpne for vitenskapelige gjennombrudd innen nevrovitenskap ved utvikling av smarte implanterbare enheter for hjerneforskning. Ambisjonen er å kunne oppdage og forebygge hjernesykdommer i en tidlig fase.  

Første runde med tildelinger 

Totalt ble det søkt om til sammen 2,2 milliarder kroner til et utlyst beløp på195 millioner kroner. 

Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Før jul investerte vi 50 millioner kroner i fem prosjekter i næringslivet. Nåløyet har vært trangt, og vi føler oss trygge på at disse prosjektene vil være viktige for å utvikle teknologi for fremtidige innovasjoner som kan bidra til å møte bærekraftsutfordringene, sier Sundli Tveit.  

Se hvem som har fått midler fra Forskningsrådet (forskningsradet.no)

Disse får tildeling:

Prosjektittel

Institusjon

Innstilt beløp

Fylke

Kommune

Quantum Computing Applied to Industrial Optimization Problems

SINTEF DIGITAL

17,9 mill kroner

Trøndelag

Trondheim

Aluminum Carbon Battery as Next Generation Battery

NTNU

12,6 mill kroner

Trøndelag

Trondheim

Spin-based Intermittent Computer

NTNU

19,1 mill kroner

Trøndelag

Trondheim

Violence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local Communities

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

19,3 mill kroner

Vestland

Sogndal

Wireless Neuroprobe-On-A-Chip

UiO

20 mill kr

Oslo

Oslo

CRISPR-Cas9 corrected T cells for personalized therapy

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)-UiO

19,9 mill kroner

Oslo

Oslo

Integrated Catalyst Discovery for Biotechnology

UNIVERSITETET I BERGEN

19,9 mill kroner

Vestland

Bergen

AB-AG-DESIGN: Rule-guided antibody and antigen design

UNIVERSITETET I OSLO

20 mill kroner

Oslo

Oslo

New technologies for target discovery in neuropsychiatric disorders

UNIVERSITETET I BERGEN

20 mill kroner

Vestland

Bergen

Multispecies biofilm for investigate non-antibiotic therapies in dentistry (MISFAITH)

UNIVERSITETET I OSLO

19,9 mill kroner

Oslo

Oslo

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 18:32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.