150 millioner til forskning på global helse, matsikkerhet og internasjonal politikk

Fjorten forskningsprosjekter skal undersøke viktige temaer innen internasjonale relasjoner, Arktis, global helse og matsikkerhet.

Klode
Prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og bistandspolitikk. Foto: unsplash.com

Hvilken rolle spiller Kina i det internasjonale samfunnets håndtering av spørsmål knyttet til klima og digitalisering? Hvordan kan innbyggere i lavinntektsland få et bedre helsetilbud? Hva kan gjøres for å øke matsikkerheten til utsatte befolkningsgrupper i Afrika sør for Sahara? Hva skjer i nordområdene når verden skal fase ut bruken av fossil energi og kampen om sjeldne mineraler hardner til? Dette er noen av temaene for fjorten nye forskningsprosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet. Utenriksdepartementet er den største økonomiske bidragsyteren til utlysningen.

– Med utfordringer som klima- og naturkrisen, krig i Ukraina, høye energipriser i Europa og usikkerhet rundt den globale matsikkerheten, er jeg glad for at regjeringen satser på forskning på internasjonale spørsmål. Disse prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og utviklingspolitikk, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Skal forske på Kinas internasjonale rolle

Kinas rolle i internasjonal politikk er tema for tre av prosjektene. To av dem tar for seg Kinas arbeid i internasjonale organisasjoner som jobber med henholdsvis klima/miljø og digitalisering, mens det tredje ser på den kinesiske tilstedeværelsen i Afghanistan og Pakistan.

Ressursutvinning, geopolitikk og internasjonalt samarbeid i Arktis er tema for to andre prosjekter.

Ni prosjekter om global helse og matsikkerhet

Innenfor feltet global helse har sju prosjekter fått støtte. I tett samarbeid med lokale partnere skal de blant annet undersøke hvordan miljøgifter påvirker barns helse, prøve ut nye metoder for å diagnostisere og behandle svangerskapsforgiftning og kjønnssykdommer, og teste en alternativ modell for å gi psykologisk bistand til LHBTI-personer i lavinntektsland.

De to siste prosjektene handler om global matsikkerhet, og skal gjennomføres i samarbeid med lokale partnere i Afrika. Det ene prosjektet skal prøve ut metoder for å bedre matsikkerheten i områder i Afrika sør for Sahara som mottar mange flyktninger, ved å styrke tilgangen på agrikulturelle ressurser og innovasjoner for småskala-matprodusenter. Det andre prosjektet skal se på teknologiske og kulturelle hindringer for å ta i bruk en alternativ form for gjødsel.

– Som en stor giver av bistand har Norge et ansvar for å bidra til den globale dugnaden for å utvikle kunnskap om globale utfordringer og om hva som fører til eller hindrer utvikling. Bevilgningen til Forskningsrådet er et viktig bidrag i denne sammenheng. Global helse og matsikkerhet er viktige elementer i Norges oppfølging av bærekraftsmålene. Denne forskningen skal hjelpe oss å bedre helse og lokal matsikkerhet, sier Tvinnereim.

– Norge har mange sterke forskningsmiljøer innen utviklingspolitikk og internasjonale spørsmål. Jeg er veldig glad for at vi kan finansiere disse prosjektene i en tid hvor det å forstå verden rundt oss er viktigere enn noensinne, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Innvilgede søknader

Les mer om tildelinger til Forskerprosjekt

Organisasjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Fridtjof Nansen stiftelsen på Polhøgda

China’s changing role in global environmental governance. A prism for understanding its key role in other world order issues.

9 686 000

Fridtjof Nansen stiftelsen på Polhøgda

Making use of Arctic science - The Case of the Arctic Council

7 373 000

 

Institutt for fredsforskning

Developmental Peace? Perceptions of China’s Engagement in Pakistan and Afghanistan

12 000 000

Norsk institutt for bioøkonomi

Food security through better sanitation: the case of urine recycling

10 770 000

Norsk utenrikspolitisk institutt

China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization

11 975 000

Norsk utenrikspolitisk institutt

Next Arctic Rush? Critical Materials for the Energy Transition

9 858 000

 

NTNU

Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care-tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge

6 898 000

STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING

Creating Inclusive and Sustainable Food Systems in Refugee Hosting Contexts in Sub-Saharan Africa

11 993 000

Universitetet i Bergen

Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal

12 000 000

Universitetet i Bergen

Toxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal.

12 000 000

Universitetet i Bergen

Pesticides and exposures from traditional textile industry associated with own and offspring health in indigenous Guatemalan communities

12 000 000

Universitetet i Oslo

Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania

7 643 000

Universitetet i Oslo

PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth

12 000 000

Universitetet i Oslo

Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics

11 999 000

 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 19:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.