Vi reviderer våre porteføljeplaner - porteføljeplanen for Industri og tjenestenæringer er først ut

Vi skal revidere alle porteføljeplaner i løpet av 2021 og 2022. Vi ønsker innspill på alle planene, og legger opp til flere frister i løpet av året og i starten av neste år.

To menn med hjelmer snakker og opererer teknologiske apparater. Foto: Jonas Bendiksen
Industri og tjenstenæringer er først ut når porteføljeplanene skal revideres. Du kan gi innspill fram til 26. mai. Foto: Jonas Bendiksen / Forskningsrådet

Forskningsrådet investerer nær 11 milliarder kroner årlig i forskning og innovasjon. Dette er organisert gjennom 16 porteføljestyrer. Porteføljestyrene har egne porteføljeplaner som skal sette retningen for vår innsats og sikre at vi støtter de beste og mest relevante prosjektene. Porteføljeplanene beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene.

Vi skal revidere alle porteføljeplanene i løpet av 2021 og 2022.

Vi vil gjennomføre en åpen og bred dialog med ulike aktører i alle sektorer for å få innspill til porteføljeplanene. Vi tror planene blir mye bedre dersom du og andre med interesse for vårt arbeid forteller oss hva dere mener.

Først ut er porteføljeplanen for Industri og tjenestenæringer

Porteføljeplanen skal bidra til et bærekraftig norsk næringsliv, grønn innovasjon, økt kommersialisering og økt verdiskaping gjennom å ta i bruk forskningsbasert kunnskap som grunnlag for fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet.

Gi oss dine innspill gjennom netthøringen, fristen er 26. mai 2021.

Vi vil invitere til innspill om planene for Humaniora og samfunnsvitenskap, Livsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi i juni med frist 1.9.2021. De øvrige porteføljeplanene vil vi invitere til innspill om før jul og med frist i starten av 2022. Se oversikt over de 15 porteføljene våre. Dette vil bli kunngjort senere gjennom nyhetsbrev.

Se også: Følg innspillsmøte om porteføljeplan for muliggjørende teknologier 11. mai (påmeldingsfrist: 10. mai kl. 14)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.