UiB-forsker feires av Det europeiske forskningsrådet

Det å motta et ERC-stipend er en av de mest prestisjefylte tildelingene en akademiker kan oppnå. I dag blir UiB-professor Inga Berre feiret av Det europeiske forskningsrådet (ERC) som ERC-stipendmottaker nummer 10 000.

Portrett av Inga Berre i sort jakke foran bygning
UiB-professor Inga Berre trekkes frem av Det europeiske forskningsrådet til å motta ERC-stipend nummer 10 000. Foto: Eivind Senneset

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har siden 2007 delt ut 10 000 stipend til individuelle forskere der eneste kriterium er vitenskapelig kvalitet. Her konkurrerer de aller beste i verden og nåløyet er trangt. 12 prosent av de som søker får prosjektet sitt godkjent.

- Jeg vil gratulere professor Inga Berre, Universitetet i Bergen og hele forsknings-Norge. I ERC er eneste kriterium vitenskapelig kvalitet, og den nysgjerrighetsdrevne og banebrytende forskningen er avgjørende for kunnskapsutviklingen. Norske forskere hevder seg godt i Europa, og det er fantastisk at Berre fra Universitetet i Bergen trekkes frem av Det europeiske forskningsrådet til å motta ERC-stipend nummer 10 000, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

- Dette er en jubeldag for Norge og norsk forskning, og jeg er stolt over alle de dyktige forskerne vi har i landet. Det å motta et ERC-stipend er en av de mest prestisjefylte tildelingene en akademiker kan oppnå, og denne markeringen viser at det er fullt mulig for Norge å hevde seg blant de beste i verden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Tildelingen skjer ved et storstilt digitalt arrangement fra Brussel i dag med blant annet president for Europakommisjonen Ursula von der Leyen. Inga Berre tildeles stipendet ERC Consolidator Grant for sin forskning innen anvendt matematikk.

- Å få en ERC-tildeling er stort. Dette er en ordning styrt av og for forskere, med topp internasjonale eksperter og en svært grundig evalueringsprosess. Prosjektene er relativt store og gir mulighet til å virkelig satse på gode forskningsideer og løse utfordrende forskningsoppgaver, uttaler Inga Berre.

Totalt 98 ERC-stipend til Norge så langt i Horisont 2020-perioden

ERC er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa som startet ved nyttår. I EUs forutgående rammeprogram, Horisont 2020, har til nå 98 norske forskere mottatt ERC-stipend. I tillegg er 11 forskere i kontraktsprosess med Det europeiske forskningsrådet. Per april 2021 er norske forskere tildelt 179 millioner euro fra ERC.

De som har signert kontrakt fordeler seg som følger:

Søknadstype

Totalt aggregert

ERC-Starting grant

45

ERC-Consolidator grant

35

ERC-Advanced grant

10

ERC-Proof of consept

4

ERC-Synergy grant

4

Sum

98

Fordeling på institusjon:

Organisasjonskortnavn

StG

CoG

AdG

PoC

SyG

Sum

UIO

23

16

3

 

2

44

UIB

8

9

3

 

 

20

NTNU

4

2

1

 

1

8

UIT

2

1

1

3

 

7

PRIO

1

2

 

 

 

3

NHH

1

 

1

 

 

2

NORD

 

1

 

1

 

2

CMI

1

1

 

 

 

2

NMBU

 

 

 

 

1

1

MF (Menighetsfakultetet)

 

1

 

 

 

1

NILU

 

 

1

 

 

1

NORCE

 

1

 

 

 

1

NUPI

1

 

 

 

 

1

OUS

1

 

 

 

 

1

SIMULA

1

 

 

 

 

1

FHI

1

 

 

 

 

1

BI

1

 

 

 

 

1

Høyskolen Kristiania

 

1

 

 

 

1

Totalt

45

35

10

4

4

98

Tabellene viser komplette tall for alle utlysninger i perioden 2014-2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.