Tildeling av Fellesløftet for store, tverrfaglige prosjekter er utsatt

Det er ikke satt av midler til Fellesløft IV i forslaget til statsbudsjett for 2022. Dermed settes spleiselaget for å styrke tverrfaglig forskning av høy kvalitet, på vent.

Portrettbilde av Forskningsrådets administrerende direktør, Mari Sundli Tveit
- Uteblir Fellesløftet, vil det gå hardt utover noen av våre beste fagmiljøer i flere år framover, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit. Foto: Thomas Keilman

Fellesløft IV er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet for å styrke tverrfaglig forskning med 1 milliard kroner over seks år. Midlene ble utlyst som del av Stort, tverrfaglig forskerprosjekt med frist 10. februar i år.

— Fellesløftet skulle gi oss store tverrfaglige forskningsgjennombrudd, en viktig del av grunnlaget for omstilling i Norge. Nå står nesten 40 ferdig vurderte og knallgode tverrfaglige prosjekter på vent. Dersom vi ikke får en fullfinansiering av Fellesløftet når Ap-Sp-regjeringen legger frem sine endringer i statsbudsjettet, vil det få store konsekvenser, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Forutsetningen for å gjennomføre Fellesløft IV er at Forskningsrådets andel på 500 millioner kroner blir finansiert med en ekstrabevilgning. Dersom Fellesløftet i stedet må belastes de ordinære bevilgningene til Banebrytende forskning (FRIPRO), vil det legge ytterligere press på en konkurransearena der lav innvilgelse allerede er en vesentlig utfordring.

— Med den svake satsingen på grunnleggende forskning i statsbudsjettet som ble lagt frem nå, ligger det i utgangspunktet an til en innvilgelse ned mot 5 prosent på enkelte fagområder. Uteblir også Fellesløftet, går det hardt utover noen av våre beste fagmiljøer i flere år framover, avslutter Sundli Tveit.

Tverrfaglig samarbeid

Prosjektene som er innstilt for bevilgning skal ifølge utlysningen gi ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Midlene skal gå til den mest grensesprengende forskningen og den forskningen som har høyest vitenskapelig kvalitet, uavhengig av fag eller tema. Prosjektene kan være innenfor både grunnleggende og anvendt forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.