Se høstens søkerwebinarer

Skal du søke Kompetanse- og samarbeidsprosjekt eller Forskerprosjekt i 2022? Forbered deg godt ved å delta på søkerwebinarer i høst.

Overblikk over motorveiavkjørsel med gjennomsiktige illustrasjoner av digitale elementer opppå

Vi arrangerer både webinarer som handler om utlysningene generelt og webinarer om spesifikke tema i utlysningene. 

Generelle søkerwebinarer

På de generelle søkerwebinarene får du oversikt over utlysningen, søknadstypen og hvordan søknadene blir behandlet. Disse webinarene er nyttige for alle som skal sende inn søknad, uavhengig av tema:

Utlysningene for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt og Forskerprosjekt har frister i februar 2022 og forskningsorganisasjoner kan søke. Kompetanse- og samarbeidsprosjekt forutsetter prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Tematiske søkerwebinarer

På de tematiske webinarene får du mer detaljert informasjon om utlysningene og prioriteringer for temaområdet du forsker på eller jobber innenfor.

Se opptak av gjennomførte webinarer

Alle søkerwebinarene passer for forskningsorgansasjoner som skal søke midler og eventuelle samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Søkerwebinarene "Petroleum" og "Miljøvennlig energi og CO2-håndtering" retter seg i tillegg mot bedrifter som skal søke midler.