Søk om midler til EU-nettverk

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser sammen ut midler til EU-nettverk i Horisont Europa.

Målet med EU-nettverkene er å skape omstillingsvilje, mulighetsorientering og nye tverrsektorielle partnerskap for europeisk samarbeid.

Nettverkene skal bidra til å mobilisere og støtte søkere fra ulike sektorer for å finne sammen i søknader til Horisont Europa. 

Målgruppen for mobilisering bør i størst mulig grad være de aktørene som har potensial for å delta i et EU-prosjekt. Nettverkene skal yte regionale støttetjenester som bygger på og forsterker allerede etablerte nasjonale og regionale tjenester og prosesser.

Bedrifter, forskningsorganisasjoner, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke. Nettverkene kan ha en varighet på opptil tre år.

Søknadsfristen er 12. mai

Se utlysning

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 03:07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.