Slik endrer vi søknadsbehandlingen i 2022

Neste års utlysninger for forskningsorganisasjoner er publisert. Vi har fått en rekke gode innspill til søknadsprosessen, og har nå gjort flere endringer i behandlingen av Forskerprosjekt-søknader.

Den største utlysningen for forskningsorganisasjoner neste år har søknadsfrist 2. februar. Utlysningen er publisert nå og åpner for søknader 15. desember.

Siden forrige søknadsfrist har søkere og andre interessenter svart på flere spørreundersøkelser gjennom året og gitt oss mange forslag til hvordan vi kan forbedre søknadsprosessen. Vi har planlagt en rekke endringer i 2022.
Endringene skal blant annet gi:

  • bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger
  • en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
  • bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen

— Vi har fått gode innspill til hvordan søknadsprosessen kan bli bedre. Det tar vi tak i nå. Blant annet har vi jobbet for å sikre at den enkelte søker får et godt svar på sin søknad og har bedre mulighet til å sette seg inn i hvordan den er vurdert, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Tiltak som forutsetter større omlegginger av prosessen eller teknisk utvikling blir vurdert fram mot senere utlysninger. Det gjelder for eksempel forslagene om stående paneler som søker selv kan velge blant, og ulike former for å begrense antall søknader som gis full behandling, som totrinns søknadsprosess.

— Dette er starten på et arbeid som vil gi store endringer fremover. Utviklingen vil skje gradvis, med utgangspunkt i et godt kunnskapsgrunnlag, og i dialog med forskningsmiljøene. Det er viktig at søkerne skal ha forutsigbare rammer, og at alle endringer vi gjør står seg godt over tid, sier Sundli Tveit.

Hard konkurranse

Av søknadene som ble behandlet ferdig i juni, innvilget Forskningsrådet 11,5 prosent. Innenfor enkelte temaer var det kun penger til å finansiere hvert tjuende prosjekt.

— Den tøffe konkurransen betyr at selv glimrende søknader får avslag. Vi jobber ut fra de rammevilkårene vi har og ser på hvordan vi kan legge opp en prosess som er hensiktsmessig og effektiv for alle parter, sier Sundli Tveit.

Endringer i 2022

Se Behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt for mer informasjon om de ulike punktene. Nedenfor finner du de viktigste endringene for 2022:

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.