Ønsker innspill om lisenser på forskningsdata

Et utvalg er i gang med å utrede rettighets- og lisensspørsmål om deling av datasett i forskningen. Nå vil de gjerne ha dine innspill til rapporten de skal levere til sommeren.

åpen sikkerhetslås på datamaskinen kretskort - datamaskin sikkerhetskonsept
Jobber du med problemstillinger knyttet til deling av data? Da vil vi høre fra deg. Foto: Shutterstock

Utvalget, opprettet av Kunnskapsdepartementet, ønsker å høre fra dere som til daglig forholder dere til problemstillinger knyttet til deling av data. Dette gjelder både tolkning av regelverk, vurdering av tilgangsbegrensninger og/eller valg av lisenser. Hvilke utfordringer møter dere, hvilke behov har dere, og hvilke mulige løsninger ser dere?

Vi inviterer dere til å komme med deres innspill på vår innspillskonferanse 25. mars.

Skal gjøre det lettere for forskere

- Resultatet av dette utvalgsarbeidet vil forhåpentligvis gjøre det lettere for forskere og institusjoner å ta de rette valgene for å gjøre data så åpne som mulige, men så lukkede som nødvendig, fastslår Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskningssystemet i Forskningsrådet.

Portrett av Kristin Danielsen. Foto: Jonas Bendiksen
Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskningssystemet. Foto: Forskningsrådet

Hun sier at Forskningsrådet er en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig.

- Åpen forskning har vært et viktig satsingsområde for Forskningsrådet i mange år, og mer deling og gjenbruk av forskningsdata har vært ett av hovedområdene. Vi har investert i mange viktige datainfrastrukturer som gjør deling av data mulig, og siden 2014 har vi hatt vår egen policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Forskningsrådet vil fortsette med å være en pådriver for åpen forskning i dialog med andre viktige aktører på området. Viktige oppgaver fremover blir å implementere åpenhet i hele forskningsprosessen og å jobbe videre med å skape samhandling på tvers av sektorer, understreker Danielsen.

Uklarhet om rettigheter skaper hindringer

- Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder forskernes forutsetninger for å dele data, som blant annet tilgjengelige datainfrastrukturer, etablerte standarder, tilstrekkelig kompetanse, insentiver og en kultur som fremmer deling, forklarer Siri Lader Bruhn, seniorrådgiver i Forskningsrådet.

Hun legger til at det ofte også er uavklarte spørsmål om rettigheter til dataene som hindrer at de blir gjort allment tilgjengelig.

- Derfor er det nødvendig med en gjennomgang av eksisterende lovverk og retningslinjer. En oversikt over hvilke lisenser som kan og bør brukes på forskningsdata for å ivareta lovregulerte krav til dataene, men samtidig føre til så åpen deling som mulig, vil være veldig nyttig for dem som skal velge lisens, sier Lader Bruhn.

Lisensutvalg kommer med viktige anbefalinger

Utvalget har som ambisjon å foreslå et sett med nasjonale retningslinjer, som vil gi en overordnet anbefaling om bruk av lisenser, og som harmoniserer med internasjonal praksis. Disse retningslinjene må i neste omgang tilpasses til fagområdenes egenart og datatypenes natur.

Lisensutvalget leverte et notat til Kunnskapsdepartementet høsten 2020 som pekte på viktige problemstillinger knyttet til deling og gjenbruk av data. På nyåret var det frist for alle som ønsket å gi skriftlige innspill på notatet. Her kom det nyttige innspill fra 36 ulike aktører som utvalget tar med seg videre i arbeidet med endelig rapport. 

Innspillskonferansen 25. mars blir en viktig lyttepost for utvalget og de håper at så mange som mulig benytter anledningen til å si sin mening om temaet "Muligheter og utfordringer ved bruk av lisenser på forskningsdata". Meld deg på innen 16. mars dersom du ønsker å få tildelt taletid under konferansen.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.