Norsk styremedlem i europeisk forskningsorganisasjon

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er blitt valgt inn i Science Europes styre for perioden 2021-23. Dette er et prestisjefylt verv og plasserer Forskningsrådet i et celebert selskap som den eneste representanten fra de nordiske landene i styret.

Styreleder i Science Europe Marc Schiltz, sammen med Mari Sundli Tveit og Generalsekretær i Science Europe, Lidia Borrell -Damian

Science Europe har som ambisjon å være den "tredje stemme" i Europas forsknings- og innovasjonspolitikk ved siden av Kommisjonen og Rådet, som representerer EUs medlemsland. Organisasjonen har 10-års jubileum i år og dette ble behørig feiret denne uka i Luxemburg med Generaldirektør for forskning og innovasjon i Europakommisjonen Jan-Eric Paquet og tidligere presidenter av Science Europe. Både forskningsfinansierende og utførende organisasjoner er medlemmer og til sammen har Science Europe vokst til å bli en betydelig aktør for å påvirke EUs forskings- og innovasjonspolitikk.

Forskningsrådet har siden starten støttet aktivt opp om Science Europe. Det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet har fått økende betydning de siste årene. Rammeprogrammet Horisont Europa er det niende i rekken.

Det globale perspektivet er også viktig og Science Europe har rollen som vertskap for de regionale formøtene i Global Research Council (GRC) sammen med en medlemsorganisasjon. Forskningsrådet var vertskap for det regionale europeiske møtet i 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 01:36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.