Norsk lansering av IEAs veikart til globalt nullutslipp 2050 med Fatih Birol

24. juni vil IEA-sjef Fatih Birol presentere hovedfunn og budskap fra nullutslippsrapporten for et norsk publikum. Birol er med på video. Etterpå vil Forskningsrådet, NHO og LO kommentere rapporten.

IEAs nylig fremlagte veikart for globalt nullutslipp innen 2050 har skapt stor oppmerksomhet verden over. Rapporten viser at det er mulig å oppnå netto nullutslipp innen 2050, men at det vil kreve svært ambisiøse grep og at det haster å ta disse nå. Dette vil innebære en total omlegging av verdens energisystem – det vil si energiproduksjon og energibruk – i alle nærings- og samfunnssektorer.

Veikartet til globalt nullutslipp inkluderer mer enn 400 milepæler, og peker på nødvendigheten av en massiv oppskalering av innsatsen for å utvikle og å ta i bruk nye teknologiløsninger. Overgangen til globalt nullutslipp vil gi utfordringer for Norge, men også store muligheter for næringslivet på områder der vi har kompetanse og fortrinn til å levere løsninger verden trenger for å nå målet.

Dato: 24. juni

Tid: 11.00 - 12.45

Arrangementet streames. 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.