Norge kan delta i søknader til Horisont Europa fra dag én

De første utlysningene under Horisont Europa er like rundt hjørnet. Selv om Norge ikke formelt er assosiert til EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, kan norske aktører delta i søknader.

PC, kart og kulepenn
Foto: Forskningsrådet

Forberedelsene til norsk assosiering til Horisont Europa er godt i gang, men den formelle assosieringen kan først fullføres når EU er ferdig med sin interne prosess. Målet er at Norge skal være formelt assosiert til Horisont Europa senest 1. juli 2021. Fordi EU ennå ikke har fattet alle nødvendige vedtak for å starte Horisont Europa, er de fleste utlysningene heller ikke klare. Vi forventer at det vil skje i månedsskiftet april-mai 2021.

Norske forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige virksomheter kan derimot delta i søknader på lik linje med aktører fra EU-landene så snart utlysningene er publisert og åpne for søknader.

I og med at de første kontraktene i Horisont Europa er klar til signering først høsten 2021, vil dermed den formelle norske assosieringen da være på plass.

De første ERC-utlysningene offentliggjort

De første utlysningene under Det europeiske forskningsrådet (ERC) er imidlertid publisert og i april-mai publiseres trolig hovedarbeidsprogrammet (2021-22) for de øvrige delene av Horisont Europa. På ERCs nettsider står denne informasjonen for søkere fra land som planlegger assosiering til Horisont Europa:

At the date of the publication of the work programme, there are no countries associated to Horizon Europe. However, applicants established in countries associated to the previous Framework Programme, Horizon 2020, and in countries that are negotiating association agreements with the European Union, including the United Kingdom, may apply to the calls under this work programme.

The funding of successful applicants based in countries outside of the European Union will depend on whether an association agreement between their country and the European Union will be in place at the time of the signature of the grant agreements for the call to which they applied.

Tilsvarende muligheter vil også gjelde for de øvrige delene av Horisont Europa.

Ta kontakt med Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCP-er) om du har spørsmål om de kommende utlysningene i Horisont Europa.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.