Milliardsatsing på grønn omstilling: 93 prosjekter får støtte

Nå er det klart hvilke 93 bedrifter og forskningsinstitutter som får støtte fra Grønn plattform for omstilling i næringslivet.

Kvinne ved en stådisk ved et vindu ler til noen inne i rommet. Foto: Brooke Cagle/Unsplash
Prosjektene får midler til å jobbe videre med søknader til hovedutlysningen til våren. Foto: Unsplash/Brooke Cagle

– Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge i det grønne skiftet. Derfor er regjeringen opptatt av at bærekraftige prosjekter skal få mulighet til å lykkes. Disse prosjektene har mange spennende løsninger fra ulike næringer som alle viser stor vilje til å bidra i omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I alt kom det inn over 400 søknader om støtte til forprosjekt på Grønn plattform. 93 av prosjektene får nå midler til å jobbe videre med søknader til hovedutlysningen til våren.

– Det er tydelig at dette er en veldig populær ordning. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er grønn plattform en viktig satsing for regjeringen. Dette er prosjekter som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, som også kan føre til økt eksport på sikt, sier Nybø. 

Stor interesse
Utlysningen om forprosjekter har vært åpen for alle bransjer, og både næringsliv og forskningsinstitutter har vært målgruppen. De fleste prosjektene får i denne runden 300.000 kroner hver. I hovedutlysningen vil det være mulig å søke om støtte til store prosjekter, dvs 50–150 mill, kroner over tre år.

– Vi har fått søknader både fra de store, etablerte aktører og næringer, og mange fra nye og fremvoksende områder. Det er gledelig å se bredde i områder, aktører og regioner som ønsker å bidra til grønn omstilling – for det er nettopp dette engasjementet vi trenger for å lykkes, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. Vi har sett en klar grønn, digital profil hos det FoU-aktive næringslivet under pandemien, og i Grønn plattform får bedrifter og forskningsinstitutter en unik mulighet til å koble forskningsinnsats og markedsmuligheter i store samarbeidsprosjekter, fortsetter hun.

Prosjekter med positiv miljøeffekt
– Vi ser her at næringslivet vil bidra til å utvikle nye løsninger som kan skape grønne arbeidsplasser og grønne eksportinntekter for Norge. Nær halvparten av de samlede tildelingene fra Innovasjon Norge i 2020 gikk nettopp til prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. Og like viktig som å utvikle er det å bidra til at de nye løsningene tas i bruk og tas ut i verden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Fakta om grønn plattform:

  • I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
  • Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
  • Prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
  • Hovedutlysning vil ha frist før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.

Last ned listen med prosjektene (pdf)

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Kommune

Fylke

Optimalisering av miljøpåvirkning i byggeprosjekter

CONSIGLI AS

OSLO

Oslo

Etablering av partnerskap for pilotering av et Zeabuz mobilitetssystem

ZEABUZ AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Zero Carbon Energy Hub - Pre-study

SINTEF ENERGI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Forprosjekt - «Hydrogen tilført i Antec biogassreaktor hos Liholmen Biogass AS»

LIHOLMEN BIOGASS AS

BÅTSFJORD

Troms og Finnmark

Grønn og bærekraftig vareproduksjon i Norge; Produktivitet – Hjemhenting og Eksport

SINTEF MANUFACTURING AS

VESTRE TOTEN

Innlandet

Sustainable Materials for the Battery Value Chain (SUMBAT)
A Norwegian RDI Flagship Program – Pre-project

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Multi-horizon power-market mechanisms and Connection to the wider European energy system

SINTEF ENERGI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Dør-til-dør reparasjonstjeneste for klær

NORTHERN PLAYGROUND AS

OSLO

Oslo

Hybrid - Operation scheduling for hybrid systems of solar power and energy storage

SINTEF ENERGI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Enabling a low carbon society through marine minerals utilisation

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

sirkTRE Sirkulært trebyggeri
 - lukker luka som muliggjør bruk av heltre returtrevirke som råvare til treindustrien

NORWEGIAN WOOD CLUSTER SA

GJØVIK

Innlandet

Sirkulære materialer og prosesser i BAE næringen

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Forretningsutvikling av ny verdikjede for grønn ammoniakk og hydrogen i Arktis basert på vindkraft – Grønn Ammoniakk Berlevåg (GAB)

VARANGER KRAFTHYDROGEN AS

VADSØ

Troms og Finnmark

Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner

SINTEF ENERGI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

HyAqua

HUB FOR OCEAN

KINN

Vestland

Wasteless - Sirkulær konkurransekraft i byggenæringen

CONSTRUCTION CITY CLUSTER AS

OSLO

Oslo

Arctic Hydrogen Valley

KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS

RANA

Nordland

Hybride energisystemer på Svalbard og off-grid lokasjoner med "arktiske" utfordringer - Et fornybart alternativ til diesel og kull

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

SVALBARD

Svalbard

Nitrogenanriket fiskegjødsel

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

ÅS

Viken

CO-2-Feed; utvikling av fôr ved CO2-fermentering

NORCE Miljø

BERGEN

Vestland

Enabling hydrogen in Norwegian gas export

SINTEF ENERGI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Flexible zero emission bulk logistics – powered by green ammonia

AMON MARITIME AS

SANDEFJORD

Vestfold og Telemark

Carbon Capture Storage and Utilisation (CCS&U) MicroalgaeTekNo

KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS

BODØ

Nordland

Klimapositiv industri i Grenland

GREEN INDUSTRY CLUSTER NORWAY

PORSGRUNN

Vestfold og Telemark

Hydrogen powered fishing vessels (FISHY)
Pre-project

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

LILLESTRØM

Viken

Digital Infrastructure for Green Innovation in the Shipping Value Chain

WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

BÆRUM

Viken

SCALED MARITIME HY-PILOT - Brenselcelle i MW-skala på hydrogen

SUSTAINABLE ENERGY AS

STORD

Vestland

ExpoSolar - Exposed Floating Solar Catapult

SUSTAINABLE ENERGY AS

STORD

Vestland

Digital samhandling for økt Sirkularitet i Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (DigSirk i BAE)

CIRCULAR NORWAY AS

OSLO

Oslo

PlastIsirk - nasjonal pilot. Kompetansesenter og prosessanlegg for resirkulering av differensierte hardplastfraksjoner fra industrien.

NORWEGIAN PLASTIC RECYCLING AS

NÆRØYSUND

Trøndelag

Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr

KLOSSER INNOVASJON AS

HAMAR

Innlandet

WasteNOmore: organic waste in Norway transformed into valuable resources

NORCE Miljø/Klima VESTLAND

BERGEN

Vestland

Circular economy and process innovations for greening or scrapping of the existing fleet of vessels through sustainable recycling & retrofit

ÅKP AS

ÅLESUND

Møre og Romsdal

Biokarbon – regional produksjon til bruk i norsk prosessindustri

THAMSKLYNGEN

ORKLAND

Trøndelag

NorEmballasje - Norge som internasjonal emballasjepioner

RISE PFI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Samarbeid for å akselerere overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter - gjennom prosjektets livsløp.

INTEGRATE RENEWABLES AS

STAVANGER

Rogaland

Digitale reparasjoner og virtuelle lagre

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Green Aquaculture Platform (GAP): catalyzing a sustainable sector growth and export

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

BERGEN

Vestland

ZeroKyst – et omforent prosjekt for en levende kyst uten CO2-utslipp

SELFA ARCTIC AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Biobasert plast og polymerindustri

NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS

HALDEN

Viken

Circular and Regional Value Chains for Large Aluminium Structures (CircVal)

Norsk Hydro ASA

OSLO

Oslo

Deepsea2050 - Decarbonizing international shipping with Norwegian innovations.

SINTEF OCEAN AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs

BLUE PLANET AS

STAVANGER

Rogaland

Norsk innovasjons- og industrialiseringssenter for batteriproduksjon

KONGSBERG INNOVASJON AS

KONGSBERG

Viken

Grønn biogass plattform

RENEVO AS

STORD

Vestland

Establishing a circular value chain for PV

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

LILLESTRØM

Viken

Flytende vindkraft i samvirke med havbruk til havs

AKER SOLUTIONS AS

BÆRUM

Viken

Green Yangtze - Utvikle en hydrogenfartøysplattform og  hydrogenverdikjede på Yangtze-elven i Kina

KONGSBERG INNOVASJON AS

KONGSBERG

Viken

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

RØROS DØRER OG VINDUER AS

RØROS

Trøndelag

Nye nettløsninger for lønnsom havvindutbygging

SINTEF ENERGI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Green Spot Mongstad skal videreutvikle Mongstad som landets fremste industriklynge med fokus på nye teknologier og bærekraftige løsninger

INDUSTRIUTVIKLING VEST AS

ALVER

Vestland

Deep Sea Zero Emission Container Vessel – Technical pre-project

KONGSBERG MARITIME AS

KONGSBERG

Viken

Helhetlig energi- og leverandørkjede for hydrogen på Nordvestlandet

NORWEGIAN HYDROGEN AS

ÅLESUND

Møre og Romsdal

Samarbeidskonstellasjon for 100% gjenbruk av betongmasser

NORSK GJENVINNING NORGE AS

OSLO

Oslo

Forretningsmodeller for optimal bruk av energifleksibilitet gjennom hele verdikjeden

SMART INNOVATION NORWAY AS

HALDEN

Viken

Modular HyService – Modular Hydrogen solutions for service vessels

MARITIME CLEANTECH

STORD

Vestland

NORSEP demonstrasjonsanlegg forstudie

NORSEP AS

PORSGRUNN

Vestfold og Telemark

Flaskehalser for transformasjon av lakseoppdrett fra åpne til semilukkede og landbaserte systemer for matfiskproduksjon

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

OSLO

Oslo

Avfallsfrie Byggeplasser - presis prosjektering, produksjon og logistikk

NTI AS

BÆRUM

Viken

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

SINTEF DIGITAL

TRONDHEIM

Trøndelag

Fremtidens klimarobuste, desentraliserte vann-, avløps- og avfallsanlegg

SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS

NORDRE FOLLO

Viken

Hybride sol- og vannkraftverk

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

LILLESTRØM

Viken

GAs-based MEtal production

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

SustainPack- sustainable packaging in a circular economy

NOFIMA AS

TROMSØ

Troms og Finnmark

Offshore Wind Subsea Substation

HAVIND AS

BÆRUM

Viken

Overordnet design av en helhetlig integrert og intelligent verdikjede for komprimert grønt hydrogen.

GEN2 ENERGY AS

HORTEN

Vestfold og Telemark

Green Deep Sea Logistics - Effektiv og klimavenleg langdistanse tørrbulklogistikk

MARITIME CLEANTECH

STORD

Vestland

Autonom anleggplass

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

The first delivery of liquid biogas for cruise ships in Norway – a pre-project study

BIOGASS NORGE

OSLO

Oslo

Forprosjekt - Hydrogen Hub Hardanger for hydrogenproduksjon, krafttilgang og bruk av hydrogen i smelteverk, transport og salg av teknologi

ODDA TECHNOLOGY AS

ULLENSVANG

Vestland

GRØNN KABEL – utløser for testinfrastruktur for flytende havvind

SUSTAINABLE ENERGY AS

STORD

Vestland

Optimal bruk av undergrunnen - grunnvarme, fundamentering, digitalisering og forvaltning

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

OSLO

Oslo

Bio4Metal - Verdikjede for økt materialgjenvinning og produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til norsk metallurgisk industri

RISE PFI AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Fra mineraler til grønn teknologi og kreftmedisin

NORSK MINERAL AS

MOLDE

Møre og Romsdal

Automatiske Dronehub'er
Infrastruktur for autonome droner med parkering, lading, lasting og lossing.

RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

RØROS

Trøndelag

Verdikjedeutvikling for storskala, havbasert CO2-fangst, biomasseproduksjon og -utnyttelse

OCEAN-GEOLOOP AS

VERDAL

Trøndelag

Fra 1 til 10 TWh på 10 år - En samlet biogassbransje

AVFALL NORGE

OSLO

Oslo

Storskala produksjon av flytende offshore havvind

WESTCON HELGELAND AS

NESNA                        

Nordland

Datadrevet grønn verdikjede for bygg

NORCE Teknologi/Energi VESTLAND

BERGEN

Vestland

Sjark 2.0 – en grønn revolusjon for kystnær fangst og fiskeri

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Windbarge - Low-cost floating wind energy production - Design, consortium and prototype development

GFMS AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Hybrid energilagringssystem med batteri og hydrogen for Zephyros flytende vindturbin

UNITECH OFFSHORE AS

BERGEN

Vestland

Sustainable industrialization and production of battery systems

BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS

VESTRE TOTEN

Innlandet

Forprosjekt - Tre-mot-tre, sammenføyinger og knutepunkt i tre for industrielle trekonstruksjoner

OSLOTRE AS

OSLO

Oslo

Autonome logistikksystemer for oppsamling og gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø

SALAKS AS

SALANGEN

Troms og Finnmark

Utvikle skreddersydde batteriløsninger og en fleksibel små-serie industri 4.0 fabrikk for å fremme grønn omstilling i flest mulig bedrifter

ZEM AS

BÆRUM

Viken

Sirkulært innovasjonssamarbeid i handelsnæringen

INFUTURE AS

OSLO

Oslo

Maritim og marinteknisk verdikjede for offshore vind

SINTEF OCEAN AS

TRONDHEIM

Trøndelag

Framtidens akvakultur i Agder-regionen

NOFIMA AS

TROMSØ

Troms og Finnmark

Digital Twins for Wind Energy

SINTEF DIGITAL

TRONDHEIM

Trøndelag

Pre-project for Green Platform proposal on optimisation and qualification of liquid hydrogen for maritime transport

NORCE Teknologi/Energi VESTLAND

BERGEN

Vestland

CCUS-Ecosystem -- new CCUS value chains for decarbonizing transport and industry in Norway

NORCE Teknologi/Energi VESTLAND

BERGEN

Vestland

Industry 4.0 production of offshore wind structures (INPROWE)

SINTEF AS

TRONDHEIM

Trøndelag

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 06:00 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.